Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

W Hali Nowych Technologii Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego uruchomiliśmy dziś Pracownię Odnawialnych Źródeł Energii. Rozwijamy szkolnictwo zawodowe przy współpracy z podmiotami prywatnymi. Dzięki partnerom takim jak firma Fortum zabrzańska młodzież ma szansę na kształcenie zawodowe w nowych dziedzinach i przy pomocy najnowocześniejszych narzędzi, zaś Zabrze staje się innowacyjnym ośrodkiem szkoleniowym. W Pracowni znalazły się stanowiska dydaktyczne umożliwiające uczniom zapoznanie się z najważniejszymi instalacjami do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Należą do nich m.in. kolektor słoneczny, moduł fotowoltaiczny, pompa ciepła, kocioł opalany biomasą czy turbina wiatrowa. W ten sposób nauczyciele i uczniowie CKPiU zyskali dostęp do najlepszych narzędzi do nauki zawodu technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook