Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

1 grudnia uczestniczyłam w uroczystości w Ambasadzie Francji w Polsce. W jej trakcie Ambasador Francji Pierre Buhler wręczył mi zaszczytne wyróżnienie przyznane przez Prezydenta Francji. To Kawaler Orderu Zasługi - jedno z najwyższych odznaczeń państwowych. Zabrze od wielu lat pielęgnuje więzi polsko-francuskie. Przykładem jest owocna współpraca z Regionem Nord-Pas de Calais, a szczególnie Miastem Seclin, z którym Zabrze podpisało umowę o partnerstwie. Efektem są wspólne projekty w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, pomocy społecznej, wsparcia osób niepełnosprawnych, opieki nad dziećmi, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, promocji turystyki. Zabrze jest częścią Metropolii Silesia, czyli konurbacji górnośląskiej. Tym większe znaczenie ma współpraca z aglomeracją Lens-Lievin w tematach dotyczących zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego oraz prowadzenia gospodarki odpadami ukierunkowanej na łączenie efektywności z wysokimi standardami ochrony środowiska. Cenna jest też wymiana doświadczeń Miasta Zabrze z Lewarde czy Miastem Saint-Etienne poświęcona ochronie dziedzictwa postindustrialnego, rozwojowi turystyki przemysłowej oraz współpracy kulturalnej. Zabrze uczestniczy ponadto w szkoleniach i seminariach proekologicznych, których patronem jest Ambasada Francji, a także otrzymuje wyróżnienia z cyklu ECO-MIASTO poświęconego zrównoważonemu rozwojowi miast.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook