Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Dzięki zaufaniu mieszkańców od 12 lat pracuję dla zabrzan i Zabrza. Wspólnie budujemy nowoczesne i przyjazne miasto. To dla mnie najważniejszy cel. Dlatego zawsze powtarzam, że moją partią jest Zabrze.
W gronie gości przybyłych na konwencję wyborczą potwierdziłam zamiar kontynuowania odpowiedzialności za rozwój Zabrza. Przedstawiłam też strategię działania powodującego, że rozwój ten będzie zrównoważony i trwały.
Konsekwentny rozwój miasta, poprawa jakości życia mieszkańców oraz zwiększanie atrakcyjności Zabrza dla inwestorów i turystów to priorytetowe zadania. Temu służą realizowane projekty infrastrukturalne, ekologiczne, oświatowe, a także przedsięwzięcia społeczne, kulturalne i rekreacyjno-sportowe. Zabrze jest ośrodkiem nowoczesnej medycyny, innowacyjnej gospodarki, nauki, kultury, sportu i turystyki industrialnej. Pamiętamy jednak, że niegdyś było centrum przemysłu ciężkiego, którego restrukturyzacja spowodowała bezrobocie przekraczające 20 proc. Teraz jest miastem rozwijającym się, przyjaznym mieszkańcom i coraz chętniej odwiedzającym nas turystom.
Mając świadomość dorobku poprzednich pokoleń wciąż chcemy wzbogacać potencjał naszego miasta. Pozyskujemy fundusze z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych na realizację oczekiwanych przez mieszkańców zadań w ramach Planu Rozwoju Zabrza. Zrealizowaliśmy łącznie 445 projektów uzyskując 1,3 mld zł dofinansowania. Najlepszym potwierdzeniem słuszności obranej strategii jest wzrost majątku gminy z 900 milionów zł w 2006 roku, do ponad 3 miliardów zł w roku bieżącym. Oznacza to wzrost na głowę mieszkańca z 5505 zł do 17 615 zł. Jestem przekonana, że dzisiaj możemy i powinniśmy być dumni z Zabrza.
Wiele przedsięwzięć, które zmieniły oblicze miasta, już zostało zrealizowanych. Postawiliśmy sobie kolejne wyzwania, które po konsultacjach z mieszkańcami i ekspertami znalazły się w „Strategii Rozwoju Zabrza do 2030 roku”. Z pewnością przyczynią się one do dalszego rozwoju. W nadchodzących wyborach będę kandydować na stanowisko Prezydenta Zabrza, aby kontynuować pracę dla naszej małej Ojczyzny.
Zaprezentowaliśmy wczoraj również kandydatów na radnych Rady Miasta Zabrze. Są to osoby energiczne, pełna zapały, merytorycznie przygotowane i doświadczone, którym z pewnością warto zaufać. Osoby, które podobnie jak ja kochają Zabrze i chcą dla niego pracować.

Konsekwentnie rozbudowujemy ofertę turystyki industrialnej w naszym mieście. 14 września udostępniona zostanie nowa trasa turystyczna. Będzie to najdłuższy w Polsce, podziemny spływ łodziami w wyrobiskach Sztolni Królowa Luiza. Odbędzie się też XIV edycja Dnia Nauki. Wszystkie wydarzenia zaplanowaliśmy w obrębie Sztolni Królowa Luiza Port przy ul. K. Miarki 8. W związku z organizacją Dnia Nauki oraz oddaniem do użytku nowej trasy nastąpi zmiana organizacji ruchu. W godz. 6.00 do 24.00 zamknięta zostanie ul. K. Miarki na odcinku od skrzyżowania ul. Wolności i u. Dubiela do skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich i ul. K. Miarki. Trasa toru wodnego wyniesie ponad 1100 metrów i kończy się będzie w samym centrum Zabrza. Oryginalne XIX-wieczne wyrobiska sztolni odkryją przed odwiedzającymi podziemne porty i mijanki. Wyjątkowy klimat zapewnią odgłosy kapiącej wody oraz panujący w całych podziemiach światłocień. Na turystów będą tu czekać m.in. specjalnie zaaranżowane przestrzenie z historycznymi wydarzeniami i legendarnymi postaciami, a także autentyczne nacieki wapienne, charakterystyczne dla jaskiń. Atrakcją będą też z pewnością żywe rośliny, które rosną prawie 40 metrów pod ziemią. Dzień Nauki to wydarzenie adresowane do dzieci i młodzieży, które ma na celu edukację młodych ludzi poprzez zabawę, podniesienie świadomości na temat roli nauki w społeczeństwie, jak najszerszą popularyzację aktywności instytucji naukowo-badawczych, edukacyjnych, szkoleniowych oraz firm, klubów i stowarzyszeń. Podczas Dnia Nauki promujemy najważniejsze osiągnięcia naukowe i techniczne oraz rozbudzamy zainteresowania i zachęcamy do bliższego poznania dziedzin, które z pozoru wydawać się mogą trudne. Zapraszamy do nauki poprzez zabawę.

Więcej informacji na stronie internetowej www.sztolnialuiza.pl

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook