Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

W Zabrzu mamy niezwykłą młodzież! Wczoraj w sali historycznej zabrzańskiego Ratusza miałam przyjemność spotkać się z naszymi najzdolniejszymi uczniami, by wręczyć Im stypendia.
Serdecznie gratuluję wszystkim nagrodzonym i życzę kolejnych naukowych sukcesów! 

Spośród wielu złożonych wniosków o stypendium, wyłoniliśmy jedenastu uczniów klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych, którzy wykazali się znaczącymi osiągnięciami. Były to konkursy przedmiotowe organizowane przez Śląskie Kuratorium Oświaty, jak również ogólnopolskie konkursy pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Związek Górnośląski Koło w Zabrzu obchodzi 30-lecie swojej działalności. Z wielką przyjemnością uczestniczyłam w dzisiejszych obchodach tego zacnego jubileuszu. Raz jeszcze gratuluję Prezesowi Herbertowi Kopcowi oraz wszystkim członkom tak wielu lat intensywnej aktywności. Kultywujecie śląskie tradycje i wartości, które stanowią ważny, niematerialny element naszego cennego dziedzictwa kulturowego. Życzę co najmniej kolejnych 30 lat działań na rzecz zabrzańskiej społeczności.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook