Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Politechnika Śląska otrzymała status laureata konkursu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza". Serdecznie gratuluję Rektorowi, profesorowi Arkadiuszowi Mężykowi. Jesteśmy dumni, że funkcjonująca w Zabrzu Uczelnia otrzymała tak prestiżowe wyróżnienie. To wielka szansa rozwoju wynikająca ze zwiększenia finansowania, które może być przeznaczone na programy projakościowe - 10 procent subwencji w 2019 roku, czyli blisko 35 milionów rocznie w latach 2020 – 2026.

Celem konkursu było wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.

Wczoraj w Hali Pogoni w Zabrzu odbyła się Gala Europa Nostra. Swoją obecnością wydarzenie uświetnili wyśmienici goście z wielu krajów Europy, w tym m.in. przedstawiciel fundacji Europa Nostra - Gabriel Ruiz Cabrero, zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce - Witold Naturski i Prezes Instytutu Regionów Europy - prof. Franz Schausberger. Nie zabrakło także parlamentarzystów i samorządowców. Obecnych zachwyciły występy artystyczne Zespłu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny, grupy akrobacji artystycznej Ocelot oraz Marcina Wyrostka.

Raz jeszcze pragnę podziękować wszystkim tym, którzy mieli swój udział w rewitalizacji Sztolni Królowa Luiza. Był to bardzo trudny i odważny projekt. Szczególnie serdecznie dziękuję Dyrektorowi Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - Bartłomiejowi Szewczykowi.

Przypomnijmy, że zabrzański szlak turystyki industrialnej odwiedziły już setki tysięcy turystów. Komisja Europejska przyznała w bieżącym roku nagrodę główną Grand Prix Europa Nostra 7 obiektom na starym kontynencie, w tym - jako jedynemu laureatowi z Polski - Sztolni Królowa Luiza. Nasz poprzemysłowy kompleks dołączył do tak znanych miejsc, jak Trafalgar Square w Londynie czy Narodowe Obserwatorium w Atenach.

 

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook