Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Dziś w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odebraliśmy tablicę "Pomnik Historii" dla Zabytkowej Kopalni Guido oraz Sztolni Królowa Luiza. To wyjątkowe wyróżnienie przyznawane jest miejscom o szczególnej wartości historycznej, naukowej i artystycznej.

Cieszę się, że zarówno Prezydent RP, jak i Komisja Europejska - która przyznała nam główną nagrodę Grand Prix Europa Nostra - doceniają dokonania rewitalizacyjne przeprowadzane przez nas w Zabrzu. Ich wartość przekroczyła 300 mln zł, z czego większość stanowią pozyskane przez nas bezzwrotne środki zewnętrzne.

Jeszcze 15 lat temu niewielu wierzyło w możliwość powodzenia tego ambitnego zadania, jakim było uratowanie obiektów poprzemysłowych i sprowadzenie do naszego miasta na szlak postindustrialny turystów. Dziś wiemy, że udało nam się ten cel zrealizować.

Z myślą o kolejnych pokoleniach ocaliliśmy dziedzictwo naszych przodków. Jak zostało powiedziane w czasie dzisiejszej uroczystości: "Nie ma rozwoju społeczno-gospodarczego we współczesnym świecie bez dbałości o zabytki i kulturę. To jest jeden z wielkich mechanizmów rozwoju gospodarczego."
Aby wiedzieć dokąd zmierzamy, musimy pamiętać skąd pochodzimy i jaka jest nasza tożsamość. Wszystkim którzy zaangażowali się w realizację tego ważnego projektu serdecznie dziękuję.

Tak w jesiennej odsłonie prezentuje się zrewitalizowana przez nas zabrzańska wieża ciśnień przy ul. Zamoyskiego.

Aktualnie w kopule wieży montujemy multimedialną wystawę "CARBONEUM". Będzie dotyczyła obiegu węgla jako pierwiastka w przyrodzie oraz zastosowania go w nowoczesnych technologiach. Obiekt zostanie otwarty dla gości po zakończeniu tych prac.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook