Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Trwają prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 22 w Zabrzu, których efektem będzie gruntowna termomodernizacja budynku. Zmniejszenie ilości energii potrzebnej do ogrzania szkoły to nie tylko działanie proekologiczne, ale także obniżenie kosztów ponoszonych przez placówkę. Odnowienie elewacji znajdującego się w Biskupicach obiektu przyczyni się zarazem do uatrakcyjnienia sąsiedztwa Szpitala Miejskiego w Zabrzu. Koszt inwestycji wynosi 3,4 mln zł. Koniec prac planowany jest w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Dziękuję Państwu serdecznie za tak liczny udział we wczorajszych wyborach na Prezydenta RP. Cieszę się, że frekwencja w naszym mieście wyniosła ponad 55% (55,16%), co w porównaniu do poprzednich wyborów prezydenckich stanowi kilkunastoprocentowy wzrost. To ważne, abyśmy wspólnie decydowali i brali odpowiedzialność za Ojczyznę.

W Zabrzu podejmujemy wiele działań zmierzających do zwiększenia aktywności obywatelskiej – m.in. wprowadziliśmy budżet obywatelski jeszcze zanim stał się w Polsce powszechną praktyką, przewidzianą w ustawie. Na uwagę zasługuje także działalność rad dzielnic, które funkcjonują w każdej dzielnicy naszego miasta.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook