Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

18 września na Helence jeden z przechodniów został ciężko raniony nożem przez młodego człowieka. Dzięki heroicznej postawie innego mieszkańca, zraniony 58-latek został uratowany, a sprawca zidentyfikowany i ukarany.

Dziś w czasie odprawy w Komendzie Miejskiej Policji mieszkaniec ten otrzymał podziękowania ze strony policji oraz Miasta Zabrze. Serdecznie dziękuję za odwagę cywilną oraz przyjętą postawę.

W czasie spotkania podziękowania otrzymały także dwie funkcjonariuszki Straży Miejskiej w Zabrzu, które wykazując się ponadnormatywnym zaangażowaniem przyczyniły się do wykrycia złodzieja samochodów. Gratuluję oraz dziękuję za przykładną służbę na rzecz mieszkańców.

Gratuluję także wszystkim policjantom, którzy otrzymali dziś awanse na wyższe stanowiska. Jestem przekonana, że dalsza współpraca miasta i policji na rzecz bezpieczeństwa zabrzan będzie układała się tak dobrze, jak dotychczas.

Wszyscy społecznicy, którym leży na sercu dobro ich najbliższego otoczenia, już wiosną będą mogli wziąć udział w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Zabrze.

W czasie wczorajszej sesji Rady Miasta sfinalizowane zostało procedowanie nowego podziału administracyjnego. Wyodrębniono Śródmieście i Porembę.

Zgodnie z przygotowywanym kalendarium, które zostanie przyjęte na następnej sesji RM, wybory odbędą się w marcu 2022 r.

Wszystkie osoby żyjące sprawami swojej dzielnicy zachęcam do uczestnictwa. Skutecznie włączmy się w budowę społeczeństwa obywatelskiego.

Jednocześnie, raz jeszcze dziękuję za dotychczasową działalność członkom Rad Dzielnic kadencji 2017-2021 r. Wierzę, że dla dobra społeczności lokalnych naszego miasta nowe Rady Dzielnic powstaną sprawnie i efektywnie.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook