Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Barbórka to czas wspólnego świętowania, który wpisuje się w naszą śląską tożsamość. Podczas obchodów górniczy stan manifestuje dumę i poczucie solidarności, które wypływają z wielowiekowych tradycji przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

Z okazji dzisiejszego święta wszystkim górnikom i osobom, które związały swoje życie z górnictwem oraz ich rodzinom życzę nieustającej opieki Świętej Barbary oraz tylu wyjazdów ile zjazdów pod ziemię! Życzę także satysfakcji z podejmowanych przedsięwzięć zawodowych oraz zdrowia i szczęścia w życiu osobistym.

Szczęść Boże!

Idą święta! To czas na który nie tylko wszyscy czekamy z niecierpliwością, ale do którego starannie się przygotowujemy. To okres w którym chcemy dzielić się sercem i miłością.

Wspólnie z Przewodniczącą Rady Miasta Łucją Chrzęstek-Bar z radością włączyłam się w regionalną akcję Dzieło Świętego Mikołaja, zorganizowaną przez Fundację Rozbark. Przygotowane pominki zostaną zabrane przez św. Mikołaja i przekazane potrzebującym mieszkańcom naszego regionu.

Gratuluję serdecznie inicjatorom akcji, a szczególnie Panu Łukaszowi Wylężek - za niezwykle zmobilizowanie ludzi dobrej woli na Śląsku.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook