Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Ponad połowa robót budowlanych w zakresie rewitalizacji zabytkowej wieży ciśnień została już wykonana.

Pomimo utrudnień zwiazanych z epidemią koronawirusa, przy ul. Zamoyskiego nieprzerwanie trwają prace remontowe. W odrestaurowanym zabytku organizowane będą projekty skierowane do szerokiego grona odbiorców – od dzieci, przez osoby aktywne zawodowo aż po zabrzańskich seniorów.

W czerwcu podpisana została umowa na wykonanie w kopule wieży interaktywnej wystawy pn. "CARBONEUM". Będzie ona obejmować takie strefy tematyczne jak:
- występowanie węgla,
- węgiel i człowiek,
- zastosowanie węgla,
- laboratorium,
- obieg węgla w przyrodzie.

Na realizację tej wartej 34 mln zl inwestycji Zabrze pozyskało dofinansowanie w wysokości blisko 24 mln zł (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020). Planowany termin zakończenia prac przypada na kwiecień 2021 r.

https://www.facebook.com/868291693180881/videos/599723867345465/

Wyróżnienie św. Kamila – patrona Miasta Zabrze – przyznawane jest osobom, firmom i organizacjom, które poprzez swoje działania wniosły szczególny wkład w życie naszego miasta. Do tej pory nadanych zostało 57 wyróżnień, a dziś wręczyliśmy kolejne cztery. Otrzymali je:

- prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior – za pełną poświęcenia i empatii służbę na rzecz chorych, którą pełni od ponad 30 lat w Śląskim Centrum Chorób Serca oraz pełną zaangażowania i sukcesów działalność naukową;

- śp. Wiesław Świderski – za 25 lat niestrudzonej i twórczej pracy w Filharmonii Zabrzańskiej, nieodpłatne i całkowicie bezinteresowne opracowanie utworów na potrzeby szkół muzycznych oraz promocję zabrzańskiego środowiska muzycznego na poziomie regionalnym i ogólnokrajowym;

- Firma transportu sanitarnego Eskulap – za wieloletnią, aktywną i efektywną służbę na rzecz zabrzan, wsparcie działań charytatywnych (w tym PCK) oraz nieodpłatnie prowadzone działania i akcje ratownicze;

- Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – za wielki wkład w pielęgnowanie śląskiego, duchowego i materialnego dziedzictwa kulturowego.

Serdecznie gratuluję nagrodzonym i raz jeszcze dziękuję za pracę na rzecz Zabrza i jego mieszkańców.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook