Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Finalizujemy prace remontowe we wzniesionym w 1870 roku budynku po starej gazowni. Przy ul. Stalmacha 7 powstanie Centrum Usług Społecznych, w którym prowadzone będą inicjatywy dedykowane szerokiej grupie mieszkańców, w tym m.in.: Klub Seniora, wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, działania w ramach pieczy zastępczej, świetlica dzienna i inne lokalne działania.

To kolejny zabytkowy obiekt na Zandce, któremu przywracamy dawny blask. W ostatnim czasie dokonaliśmy remontu i termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16 przy ul. Cmentarnej. Koszt wszystkich projektów rewitalizacyjnych w dzielnicy Zandka wynosi ponad 64 mln zł. Dzięki wykupieniu przez Miasto Zabrze z rąk prywatnych mieszkań pohutniczych ZPEC Zabrze sukcesywnie podłącza kolejne budynki mieszkalne do ciepła systemowego, umożliwiając instalację ekologicznego ogrzewania.

Na gruntowny remont o wartości 14 mln zł pozyskaliśmy ponad 7,5 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dziś obchodzimy XX edycję Dnia Papieskiego. To okazja do pogłębionej refleksji nad pontyfikatem i nauczaniem św. Jana Pawła II, Papieża Nadziei i Rodziny. W ramach święta w kościele pw. św. Teresy w Mikulczycach odbył się koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej pod batutą Sławomira Chrzanowskiego.

Wolontariusze Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" prowadzą tradycyjną zbiórkę pieniężną, której celem jest ufundowanie stypendiów dla zdolnej, lecz niezamożnej młodzieży z małych miejscowości. To bardzo cenna inicjatywa, do której wsparcia serdecznie Państwa zachęcam.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook