Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Przyznane zostały kolejne statuetki św. Kamila. W tym roku otrzymali je prof. Krzysztof Strojek, Kazimierz Speczyk, ks. Arkadiusz Kinel. Do tej pory wyróżnienia odebrało 47 osób i instytucji zaangażowanych na rzecz zabfzan i Zabrza. Gdybyśmy poskładali dokonania tych wszystkich laureatów, to byłaby najpiękniejsza historia naszego miasta.
Sylwetki tegorocznych laureatów:
Prof. Krzysztof Strojek - działa na rzecz chorych, środowiska lekarskiego, a także społeczności naszego Miasta. Doceniony został w szczególnośći za wspieranie działań zabrzańskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Również za promowanie Zabrza jako miasta, w którym lekarze i całe środowisko medycyny zapewniają pacjentom opiekę na najwyższym poziomie, ale także podejmują wspólny wysiłek na rzecz poprawy systemu ochrony zdrowia dla dobra całego społeczeństwa.
Kazimierz Speczyk - od 25 lat wspiera osoby uzależnione, a szczególnie alkoholików i ich rodziny. Wyróżnienie otrzymał za odwagę w publicznym mówieniu o sobie: „Nazywam się Kazimierz i jestem alkoholikiem”, czym dodaje innym sił do walki z nałogiem. Jak również za stwarzanie osobom wykluczonym społecznie szansy na pracę, godne życie i powrót do społeczeństwa.
Ks. Arkadiusz Kinel - od ponad 20 lat działa na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców Zabrza oraz podejmuje inicjatywy na rzecz upowszechniania kultury. Doceniono również działania mające na celu ochronę dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego Zabrza.

 

 

W zeszłym roku powiększylśmy strefę ekonomiczną do 157 hektarów. Przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę m.in. inwestując w rozwój tych terenów ponad 55 mln zł. Efektem jest wzrost zainteresowania przedsiębiorców. W ostatnim czasie sprzedaliśmy dwie kolejne nieruchomości. Łącznie w strefie działa już 11 podmiotów gospodarczych. Nieruchomość kupiła m.in. firma ERAE. Inwestor na budowę zakładu przeznaczy kwotę 56 mln zł. Planuje zatrudnić 40 osób. Natomiast docelowo miejsca pracy znajdzie blisko 120 osób. Planowany koniec inwestycji to koniec 2019 roku. Firma ERAE produkować będzie układy klimatyzacyjne dla koncernu General Motors. Działalność w Zabrzu rozwija firma "KŁOS". Firma chce zainwestować 5,5 mln zł. Zatrudnienie może wzrosnąć o 20 osób. Zostanie uruchomiona linia do robienia pierogów, uszek oraz kopytek.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook