Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Trwa odbiór techniczny fontanny w Parku Dubiela. Warto zaznaczyć, że Miasto Zabrze pozyskało na ten cel środki unijne, które niewydane w ten sposób trafiłyby do innego miasta. Inwestycja kosztowała 1,27 mln zł, z czego dofinansowanie stanowiło aż 85%. Projekt niecki-brodzika przygotowany przez przedwojennego, niemieckiego architekta Gustava Allingera, został przez nas znaleziony w berlińskich archiwach.

Przypomnijmy, że miasto konsekwentnie rewitalizuje Park Dubiela. W ubiegłym roku nasadziliśmy drzewa oraz stworzyliśmy oświetlenie - 3 km kabli oraz 87 lamp. Przygotowany został także projekt naprawy muru oporowego i schodów wejściowych do parku od strony ul. Dubiela.

Miasto Zabrze uhonorowane zostało przyznawaną przez Polska Izba Ekologii nagrodą "EKOLAURY 2019" i to aż w dwóch kategoriach -„Ochrona Powierzchni Ziemi, Gospodarka Odpadami” oraz „Energooszczędność, Efektywność Energetyczna”. 

W ramach pierwszej kategorii: projekt "Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki", czyli przywrócenie poprzemysłowym terenom wartości przyrodniczych:

- Usunęliśmy 8000 ton odpadów
- w tym 500 ton smoły i paku.
- Oczyściliśmy 100 000 m³ gruntów
- Nasadziliśmy 1800 drzew
- oraz 29 000 krzewów.

Drugą nagrodę otrzymaliśmy za przedsięwzięcie „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Zabrze” i przeprowadzone termomodernizacje budynków użyteczności publicznej - do końca 2018 roku dokonaliśmy termomodernizacji już 79 budynków.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook