Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Miasto Zabrze pozostaje w stałym kontakcie z mieszkańcami, u których stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM monitorują stan zdrowia chorych. Chciałabym podzielić się z Państwem najnowszymi, pozytywnymi informacjami:
- Osoba, u której jako pierwszej w Zabrzu stwierdzono pozytywny wynik testu czuje się już zupełnie dobrze i nie ma objawów choroby COVID19. Aktualnie czeka na ponowne wykonanie testu.
- Małżeństwo, u którego stan zdrowia pogarszał się po przyjęciu do szpitala, obecnie czuje się dobrze. Wykonanie powtórnych testów zaplanowane jest na piątek.
- Młoda studentka, u której również zdiagnozowano obecność koronawirusa, czuje się lepiej, a objawy COVID19 całkowicie ustąpiły.

Wszystko wskazuje na to, że wspomniane osoby wkrótce zakończą leczenie. Z dwoma pozostałymi chorymi kontakt utrzymuje stacja sanitarno-epidemiologiczna.

Aktualnie w naszym mieście kwarantannie poddanych jest 106 osób (wczoraj było ich 160). Na podstawie decyzji Sanepidu 54 osoby zakończyły kwarantannę jako zdrowe.

 

Wraz z Zarządem Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji wypracowaliśmy "Tarczę antykryzysową ZPWIK". Jej postanowienia dotyczą indywidualnych użytkowników sieci, jak również firm.

ZAŁOŻENIA DOT. POMOCY DLA OSÓB FIZYCZNYCH:

- Rozłożenie płatności na 3 raty (na wniosek Odbiorcy);
- Przesunięcie terminu płatności do 30.06.2020 (dla osób dokonujących wpłat w Kasie);
- Nienaliczanie odsetek za nieterminowe regulowanie płatności za okres od marca do lipca br.;
- Wstrzymanie działań windykacyjnych na wniosek Odbiorcy (nie będą wysyłane wezwania do zapłaty, pisma windykacyjne, nie będą kierowane sprawy na drogę postępowania sądowego);
- Wstrzymanie procedury odcięcia dopływu wody na wniosek Odbiorcy;
- Nieodpłatne usuwanie awarii na przyłączu wodociągowym należącym do Odbiorcy;
- Nieodpłatne przywrócenie dopływu wody na wniosek Odbiorcy.

ZAŁOŻENIA DOT. POMOCY DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (MIKRO, MAŁE I ŚREDNIE FIRMY) ORAZ DLA SAMORZĄDOWYCH I PRYWATNYCH PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI NIEKOMERCYJNE DLA MIESZKAŃCÓW:

Warunki:
- gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w okresie rozliczeniowym objętym wnioskowaną należnością,
- gdy przestój w prowadzeniu działalności spowodował zmniejszone zużycie wody o co najmniej 30% w stosunku do analogicznego okresu rozliczeniowego poprzedniego roku.

- Przesunięcie terminu płatności do 30.06.2020r.;
- Nienaliczanie odsetek za nieterminowe regulowanie płatności za okres od marca do lipca br.;
- Wstrzymanie działań windykacyjnych na wniosek Odbiorcy (nie będą wysyłane wezwania do zapłaty, pisma windykacyjne, nie będą kierowane sprawy na drogę postępowania sądowego);
- Wstrzymanie procedury odcięcia dopływu wody na wniosek Odbiorcy;
- Nieobciążanie stawką opłaty abonamentowej na okres 3 miesięcy na wniosek Odbiorcy;
- Nieodpłatne usuwanie awarii na przyłączu wodociągowym należącym do Odbiorcy;
- Nieodpłatne przywrócenie dostawy wody na wniosek Odbiorcy;
- Czasowe niewystawianie obciążeń dla zakładów przemysłowych za przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych ZPWiK sp. z o.o.;
- Gotowości nieodpłatnego wspierania w walce z COVID 19 poprzez dezynfekcję mobilnym system ozonowania infrastruktury miejskiej, która się do tego kwalifikuje (ozonowanie wodą wysoko ozonowaną lub ozonem gazowym). O takiej możliwości zostało powiadomione CZK w UM Zabrze i ZPWiK jest w stanie wspomóc te działania w każdej chwili.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook