Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Jako bezpartyjna prezydent Miasta Zabrze, dziś koncentruję się w samorządzie na wspieraniu zarówno przedsiębiorców, jak i wszystkich mieszkańców miasta. Przed nami natomiast wybory Prezydenta RP. Ich organizacja na terenie gminy jest zadaniem zleconym przez administrację rządową.

Postanowienie Marszałka Sejmu z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP wyznacza termin wyborów, a terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do tego postanowienia.

Wierzę, że rząd z pełną odpowiedzialnością analizuje sytuację epidemiczną w kraju oraz możliwość bezpiecznego przeprowadzenia wyborów. Życie i zdrowie mieszkańców jest bowiem najważniejsze!

Ważne, aby wskazując termin przeprowadzenia wyborów nie koncentrować się na podziałach politycznych, lecz przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa głosującym.

Budżet inwestycyjny Miasta Zabrze na rok 2020 wynosi ponad 230 mln zł. To środki, które zgodnie z planem mają zostać przeznaczone na takie projekty jak m.in.: termomodernizacja kolejnych szkół, przedszkoli i budynków mieszkalnych, budowa nowych dróg, boisk i placów zabaw oraz stworzenie geoparku w Grzybowicach. W obliczu panującej epidemii dokonaliśmy analizy możliwości przeniesienia części projektów na późniejszy termin. Pozyskane w ten sposób oszczędności przeznaczymy na organicznie negatywnych skutków pandemii.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook