Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

W Wielki Piątek przeżywamy tajemnicę Męki Pańskiej. Z wiarą wchodzimy w Święta Wielkiej Nocy.

Nie zapominamy też, że szesnaście lat temu pożegnaliśmy naszego umiłowanego Papieża. Święty Jan Paweł II za życia był przewodnikiem duchowym całego świata chrześcijańskiego, a zarazem wzorem patrioty.

W czasach, kiedy tak bardzo potrzebujemy autorytetów postać Karola Wojtyły przypomina, że zawsze należy być wiernym trwałym wartościom. Odnosi się to zarówno do wiary, jak również życia rodzinnego i społecznego.

Dziś o godzinie 21:37 skierujemy myśli ku Ojcu Świętemu, polecając Jego opiece naszą Ojczyznę i naród.

Sukcesem zakończyły się nasze starania o pozyskanie dotacji do remontu budynku byłego ratusza w Rokitnicy przy ul. Jordana 2. Zdobyte przez nas środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3,2 mln zł pozwolą na sfinansowanie znacznej części kosztów prac modernizacyjnych. W ich zakres wejdzie m.in.:
- termomodernizacja,
- wymiana poszycia dachowego,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymiana kotłów gazowych oraz instalacji CO.

Cieszę się, że Miasto Zabrze staje się coraz piękniejsze, do czego przyczyni się kolejny zmodernizowany obiekt.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook