Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Zabrze było organizatorem międzynarodowej konferencji ekologicznej. We współpracy m.in. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaprosiliśmy ekspertów do dyskusji nt. czystego powietrza, ochrony środowiska i inicjatyw podejmowanych w tym zakresie. Mogliśmy wysłuchać prelekcji gości z zagranicy. Wystąpili m.in. przedstawiciele Essen, miasta partnerskiego Zabrza, które było Zieloną Stolicą Europy. Omawialiśmy wspólne wyzwania, działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Celem konferencji był wzrost wiedzy i świadomości osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki ekologicznej w zakresie ochrony powietrza i ograniczania niskiej emisji. Ponadto chcieliśmy zwrócić uwagę na ważność i aktualność problemu zanieczyszczenia powietrza oraz poszukiwanie sposobów minimalizowania jego przyczyn i skutków. Konferencja „Wspólnie na rzecz ochrony powietrza i zdrowia” pozwoliła na sformułowanie nowych celów i zadań do wykonania w zakresie ochrony jakości powietrza i ograniczenia emisji zanieczyszczeń.

Rozpoczęliśmy przygotowania do XI Metropolitalnego Święta Rodziny. To pierwsza edycja, która odbędzie się w metropolii. Dziękuję za życzliwość i wsparcie arcybiskupa Wiktora Skworca, metropolity katowickiego - patrona honorowego MŚR. Dziękuję również prof. Janowi Malickiemu, dyrektorowi Biblioteki Śląskiej za gościnność. Cieszy, że jest z nami GZM - przewodniczący Kazimierz Karolczak zadeklarował dziś wsparcie. Jednak szczególnie warto podkreślić ilość partnerów samorządowych, instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych, które biorą udział w tym wydarzeniu. W zeszłym roku w programie znalazło się 160 inicjatyw. Już niedługo przekonamy się jak program będzie wyglądał w tym roku. Szczegóły na www.swieto-rodziny.pl

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook