Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Przystępujemy do kolejnego etapu remontu torowisk tramwajowych w Zabrzu. Efektem będzie podniesienie jakości podróży oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg. 11 lutego w Ratuszu Miejskim podpisana została umowa na realizację zadania pn. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Zabrzu, wzdłuż ul. Powstańców Śląskich i ul. Religi od ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Stalmacha wraz z odgałęzieniami”. To niezwykle istotny fragment zabrzańskiej sieci tramwajowej. Modernizacja obejmie ok. 1650 metrów toru pojedynczego wraz siecią trakcyjną, przebudowę sieci teletechnicznych, kanalizacji, sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznych, przebudowę oświetlenia ulicznego oraz przejazdów drogowo-torowych. Prace rozpoczną się w marcu. Przypomnieć warto, że przeprowadziliśmy już prace modernizujące torowiska m.in. przy ulicach 3 Maja, Bytomskiej, Brysza i Wolności. Wykonane zadania, współfinansowane z budżetu Miasta Zabrze w znacznym stopniu wpłynęły na poprawę jakości funkcjonowania tego ekologicznego środka transportu. 

 

Rozpoczynamy w Zabrzu duże przedsięwzięcie, którego celem będzie usprawnienie komunikacji w naszym mieście. To inwestycja, na którą czekali wszyscy mieszkańcy. Remont ulicy Piłsudskiego wpłynie na komfort poruszania się po naszym mieście. Inwestycja podzielona będzie na trzy etapy: przebudowa ulicy Piłsudskiego od ulicy Roosevelta do wiaduktu kolejowego; przebudowa skrzyżowania ul. Roosevelta z ul. Piłsudskiego i przedłużenie ul. Piłsudskiego do ul. Szkubacza. 24 grudnia zakończono weryfikację ofert złożonych w postępowaniu pn. „Przebudowa ulicy Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Roosevelta do wiaduktu kolejowego”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGOPOL – ZW” Sp. z o.o. z Katowic. Zakres robót będzie obejmował: wymianę podbudowy i nawierzchni ulicy Piłsudskiego, przebudowę skrzyżowań ul. Piłsudskiego z ulicami: Chłopską, Webera, Zieleniewskiego, Fredry, Armii Krajowej i Łangowskiego oraz budowę i przebudowę kolektora kanalizacji deszczowej. Wartość umowy wynosi 8 224 547,74 zł, a planowany termin zakończenia prac szacowany jest na wrzesień 2019 roku.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook