Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

19 października odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego na dwóch wydziałach Politechniki Śląskiej zlokalizowanych w Zabrzu. Nowy rok akademicki na Wydziale Organizacji i Zarządzania oraz Wydziale Inżynierii Biomedycznej rozpoczęło ponad tysiąc studentów. Zabrze postrzegane jest jako innowacyjny ośrodek nauki oraz transferu nowoczesnych technologii. Jednym z priorytetów działalności samorządu w Zabrzu jest bowiem tworzenie klimatu dla rozbudowy zaplecza badawczego ośrodków naukowych, firm i instytucji. Współdziałanie, jakie z Politechniką Śląską podejmujemy na wielu płaszczyznach, przyczynia się do podwyższenia kapitału społecznego oraz potencjału naukowego i edukacyjnego Zabrza i całego regionu.

W Katowicach odbyła się siódma edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach po raz kolejny zaprasiła do dyskusji o przedsiębiorczości. Przedsiębiorcy przyczyniają się w znacznym stopniu do rozwoju społeczności lokalnych, aglomeracji oraz kraju. Nasz region ma olbrzymi potencjał i może śmiało konkurować z innymi silnymi gospodarczo regionami w Europie. Niezwykle istotna jest współpraca pomiędzy samorządem, biznesem i nauką. O tym wszystkim w Międzynarodowym Centrum Kongresowym dyskutują przedsiębiorcy, samorządowcy, naukowcy oraz przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu. Siódma edycja Kongresu będzie prowadzona pod hasłem przewodnim „Uwolnić biznes!”, które stanowi wielopłaszczyznowy postulat przedsiębiorców, wyrażający gotowość do zmiany prawa, postaw przedsiębiorczości, otwarcia się na nowe technologie oraz ekspansję zagraniczną. Uwolnienie biznesu to także weryfikacja stanu prawnego dla biznesu i samego otoczenia biznesu oraz samoocena środowiska gospodarczego w celu zwiększenia wydajności pracy, produkcji oraz poszerzenia współpracy międzynarodowej w globalizującym się świecie. Zabrze było partnerem samorządowym Kongresu.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook