Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Konsekwentnie rozbudowujemy bazę rekreacyjno-sportowa służącą mieszkańcom. W latach 2007-2017 przeznaczyliśmy na ten cel ponad 50 mln zł. Z obiektów korzystają nie tylko najmłodsi. Mieszkańcy Mikulczyc i Rokitnicy mają do dyspozycji nowe boiska, które powstały w ramach budżetu patrycypacyjnego. Są to nowoczesne boiska ze sztuczną murawą i oświetleniem. Jestem przekonana, że będą one służyły młodym piłkarzom, którzy chcą rozwijać swoje talenty. 

Budowa nowej elektrociepłowni w Zabrzu to przykład dobrej współpracy pomiędzy samorządem lokalnym a prywatnymi inwestorami. Cieszymy się, że Fortum buduje nowoczesny i ekologiczny zakład, który zapewni mieszkańcom bezpieczne dostawy ciepła. Prace na budowie nowego zakładu Fortum w Zabrzu zmierzają ku końcowi. Zgodnie z planem inwestora nowa elektrociepłownia o wartości 870 milionów złotych zostanie oddana do eksploatacji do końca 2018 roku. Eksperci szacują, że emisja pyłów spadnie ponad 11-krotnie, dwutlenku siarki ponad 7-krotnie, a tlenków azotu blisko trzykrotnie. Elementem szerszego systemu produkcji ciepła sieciowego, obejmującego swoim zasięgiem 70 tysięcy gospodarstw domowych w dwóch śląskich miastach, będzie także nowa kotłownia na terenie Elektrociepłowni Miechowice. Zakończenie tej części inwestycji planowane jest już na koniec 2019 roku. Łącznie do tego czasu Fortum przeznaczy ponad miliard złotych na budowę nowych źródeł ciepła dla Zabrza i Bytomia. 

 

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook