Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Kolędowanie jest tradycją, która od wieków łączy pokolenia. Ten zwyczaj staramy się podtrzymywać w naszym mieście, organizując w pierwszych dniach Nowego Roku koncerty świąteczne.

9 grudnia w auli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych przy pl. Traugutta  odbyło się uroczyste ślubowanie Prezydenta Miasta Zabrze.

Wcześniej radni nowej kadencji otrzymali z rąk przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze. Złożyli też ślubowanie. Następnie w wyniku głosowania wybrany został przewodniczący Rady i jego zastępcy.

Szefem Rady został Marian Czochara. Zastępować go będą: Gabriela Pudlo-Chojnacka, Borys Borówka i Joachim Wienchor.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook