Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Nasze miasto zajęło 9. miejsce wśród miast na prawach powiatu w kolejnej edycji rankingu Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” - Liderzy inwestycji. Eksperci z Uniwersytetu Warszawskiego - prof. Paweł Swaniewicz i Julita Łukomska ocenili samorządy pod względem wydatków inwestycyjnych z ostatnich trzech lat w przeliczeniu na mieszkańca. Zabrze po raz kolejny zostało wysoko ocenione z uwagi na realizowane inwestycje w dziedzinie infrastruktury, ekologii, gospodarki komunalnej czy sportu, ale również z uwagi na działania podejmowane w przestrzeni edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. To wszystko sprawia, że Zabrze jest miastem atrakcyjnym dla mieszkańców, turystów i inwestorów.

Więcej informacji na temat rankingu znajduje się na stronie internetowej

Oddaliśmy dla turystów nową trasę podziemną w kompleksie Sztolnia Królowa Luiza. Jest to jedyna w Europie trasa turystyczna pokazująca, jak rozwijało się górnictwo przez ostatnie 200 lat, swoista podziemna podróż w czasie. Chcemy pokazać trud pracy górniczej, a jednocześnie postęp technologii. To pozwoli zrozumieć Śląsk i górników, ich tradycje i zwyczaje wywodzące się z tej trwającej dwa wieki historii rozwoju przemysłu. Czerpiąc z dziedzictwa poprzemysłowego kosekwentnie nadajemy nowe funkcje przestrzeniom postindustrialnym. Pielęgnujemy historię regionu, a zarazem pokazujemy naszym gościom jego wyjątkowość. Zabrzańskie obiekty turystyki industrialnej cieszą się zainteresowaniem. Kopalnię Guido czy obiekty kompleksu Sztolnia Królowa Luiza chętnie odwiedzają mieszkańcy Zabrza, regionu, kraju, ale także goście z zagranicy. Rosnąca liczba turystów jest najlepszym dowodem na to, że podjęty ponad dziesięć lat temu kierunek rozwoju turystyki industrialnej przynosi efekty. Mamy perełki, które z dumą prezentujemy. Wspomniana już kopalnia Guido z trzema poziomami zwiedzania, salą koncertową czy pubem jest przestrzenią edukacji, rekreacji i kultury. Sztolnia Królowa Luiza z Parkiem 12C, Bajtel Grubą czy kopalnią Królowa Luiza jest z kolei kompleksem podziemnych i naziemnych atrakcji. Nowa trasa w Sztolni Królowa Luiza będzie kolejną atrakcją turystyczną. Zachęcam do jej zwiedzenia.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook