Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Pierwsze z trzech serc przygotowanych przez Skutecznych dla Zabrza znalazło się już przy Przedszkolu nr 33 im. Majki Jeżowskiej w Zabrzu.

Zachęcam do wypełniania go nakrętkami, które następnie zostaną przekazane Fundacji Piastun Wyrównywanie Szans.

Teatr Nowy w Zabrzu to kolejna wyremontowana siedziba instytucji kultury w Zabrzu. Dzięki oddanej dziś inwestycji poprawiły się nie tylko warunki pracy aktorów, ale także komfort odwiedzających nasz teatr widzów.

Wzniesiona została nowa część budynku od strony Placu Hutniczego (tył obiektu). Utworzono w niej m.in. garderoby oraz klatkę schodową, która umożliwiła udostępnienie balkonu. W ten sposób widownia powiększyła się o nowe miejsca.

Zmodernizowaliśmy także wentylację oraz zamontowaliśmy klimatyzację. Nowe systemy zwiększą komfort widzów w czasie wydarzeń, szczególnie w upalne letnie dni. Remont objął również: piwnice, instalację eklektyczną i przeciwpożarową oraz zaplecze techniczne, w tym m.in. kieszenie sceniczne.

Nasi aktorzy nie próżnowali w czasie zamknięcia instytucji kultury dla widzów z powodu obostrzeń i podejmowali wiele inicjatyw w sposób zdalny. Jednak z wielką radością spotkamy się z nimi na spektaklach – pierwszy z nich będzie miał miejsce już jutro.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook