Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Rozpoczęło się zalewanie trasy wodnej w Sztolni Królowa Luiza. To kamień milowy dla tej inwestycji i jeden z finalnych etapów prac przed planowanym uruchomieniem Sztolni w całości dla ruchu turystycznego. Odcinek wodny, czyli trasa przyszłego spływu łodziami w Sztolni ma długość ok. 1100 metrów. Kończy się w samym centrum Zabrza, gdzie turyści docelowo wpłyną do otwartej niecki basenowej, skąd opuszczą łodzie za pomocą specjalnie przygotowanego nabrzeża portowego. Kompleks Sztolnia Królowa Luiza, który już niebawem zostanie oddany do użytku w całości, jest największym tego typu obiektem w Europie. Przeprawa wodna będzie najdłuższą tego typu podziemną trasą w Polsce. Z pewnością nasza inwestycja wzbogaci ofertę Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Rozpoczęliśmy napełnianie wodą trasy, którą częściowo turyści pokonywać będą łodziami. Pierwsi chętni zobaczyć podziemia będą mogli 10 czerwca podczas Industriady.
https://bilety.kopalniaguido.pl/index.php?p=SZTOLINDU

W tym roku już po raz dziesiąty obchodzimy Metropolitalne Święto Rodziny. Zainaugurowaliśmy obchody koncertem w Domu Muzyki i Tańca. Ideą tego przedsięwzięcia jest promocja rodziny i związanych z nią wartości – macierzyństwa, ojcostwa, wychowania młodego pokolenia, przekazu tradycji i wiary. Jako że będą to obchody jubileuszowe, czeka nas wiele atrakcyjnych, związanych z tym imprez – koncertów, konkursów, wystaw, festynów, warsztatów, konferencji, spektakli teatralnych, które odbywać się będą w biorących udział w tym przedsięwzięciu miastach naszej metropolii. Temat przewodni tegorocznych obchodów to „Rodzina źródłem miłości”.

Więcej informacji na stronie www.dmit.com.pl, oraz www.swieto-rodziny.pl

 

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook