Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Uczestniczyłam dziś w wideokonferencji Premiera Mateusza Morawieckiego z marszałkami wszystkich województw oraz prezydentami dwudziestu największych polskich miast. Rozmowa dotyczyła aktualnej sytuacji w kraju i działań podejmowanych w celu zwalczenia epidemii SARS-CoV-2. Konferencja stanowiła także okazję do wymiany doświadczeń i rozwiązań wprowadzanych w Zabrzu i innych miejscowościach.

Aktualnie w Zabrzu w kwarantannie domowej przebywają 132 osoby. 20 uczniów oraz 2 opiekunów, którzy wrócili z Hiszpanii, znajdują się w kwarantannie zbiorowej. Odnotowaliśmy łącznie 6 przypadków zakażenia SARS-CoV-2. Jedna osoba zmarła. Była to 83-letnia mieszkanka naszego miasta, która cierpiała na inne choroby.

Dziękuję raz jeszcze wszystkim, którzy w tym niełatwym czasie zapewniają wsparcie innym. Serdeczne podziękowania kieruję m.in. do firmy Voigt środki czystości, która dostarcza preparaty do dezynfekcji dla Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia i funkcjonującego w nim laboratorium Covid-19 KMS.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook