Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Gratuluję wszystkim, którzy brali udział w Mistrzostwach Zabrza w Narciarstwie Zjazdowym. Szczególne słowa uznania dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych. Wyniki można znaleźć na stronie aktywnezabrze.pl

Dziękuję całemu zespołowi Aktywnego Zabrza za kolejną inicjatywę sportową. Cieszy, że mieszkańcy chętnie korzystają z propozycji spędzania wolnego czasu w aktywny sposób. Mistrzostwa zorganizowane zostały w Ośrodku Narciarskich Złoty Groń.

 

 

„Zabrzańskie Ateny" to statuetki, które trafiają do osób i instytucji przyczyniających się do rozwoju naszego miasta. Wręczane są je od siedmiu lat w dwóch kategoriach - nauka i medycyna oraz gospodarka i przedsiębiorczość. W miniomy weekend wyróżnienie odebrali prof. Przemysław Jałowiecki, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Ludmiła Jama-Voigt i Klaus Voigt oraz Wojciech Dzwonkowski. „Zabrzańska Atena” trafiła do prof. Przemysława Jałowieckiego w uznaniu talentu menadżerskiego oraz naukowej pasji, które przyczyniają się do tego, że Śląski Uniwersytet Medyczny rozwija się dynamicznie odpowiadając na ambitne wyzwania, stawiane nowoczesnym uczelniom, kształcącym cenionych w świecie specjalistów. Kierunki rozwoju Zabrza wyznaczają m.in. nauka, medycyna i innowacje. W tej sferze wyjątkowe znaczenie ma Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym ŚUM, który zapewniając studentom edukację na najwyższym poziomie, przyczynia się zarazem do tworzenia w mieście prężnie funkcjonującego ośrodka akademickiego. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zyskała opinię jednej z dwóch najlepiej rozwiniętych Stref w skali świata. KSSE stała się symbolem aktywizacji gospodarczej. Warto przypomnieć, że w Zabrzu kosztem 65 mln zł samorząd przeprowadził proces uzbrojenia terenów Strefy udostępniając rozwiązania komunikacyjne, techniczne i technologiczne pozwalające coraz efektywniej odpowiadać na oczekiwania przedsiębiorców. Pozyskano już 17 inwestorów, którzy stworzą ok. 500 nowych miejsc pracy i zainwestują ok. 300 mln zł. Firma VOIGT działająca od 1992 roku może poszczycić się produktami znanymi, docenianymi i stosowanymi nie tylko na terenie Polski, ale również we wielu krajach Europy. Dzięki nowoczesnym technologiom oraz efektywnemu zarządzaniu oferta producenta mającego siedzibę w Zabrzu dostępna jest m.in. na Łotwie, Litwie, Słowacji, Rumunii, Węgrzech oraz w Niemczech. Wysoką pozycję w branży potwierdzają liczne wyróżnienia, jak np. „Solidna Firma”, „Laur Konsumenta” czy „Firma Bliska Środowisku”. Wojciech Dzwonkowski statuetkę „Zabrzańska Atena” otrzymał za współudział w doprowadzeniu do sformalizowania koncepcji stworzenia ośrodka handlowo-rekreacyjnego odpowiadającego na zapotrzebowanie rynku i wzbogacającego potencjał firmy. Utworzenie Centrum IKEA w Zabrzu przyczyni się też do wzrostu atrakcyjności miasta, a także Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jako przestrzeni zapewniającej właściwe warunki do prowadzenia przedsięwzięć gospodarczych.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook