Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Zaprezentowaliśmy przedstawicielom Zandki plany na rewitalizację tej zabytkowej dzielnicy. Zrealizujemy projekty łącznie za ponad 60 mln zł. Obejmować one będą zarówno działania z zakresu termomodernizacji budynków, przyłączenia ich do sieci ciepłowniczej, poprawy jakości terenów zielonych, jak również w obszarze tzw. rewitalizacji społecznej. Efekty poprawią komfort życia mieszkańców Zandki oraz przyczynią się do tego, że to szczególne miejsce zmieni swoje oblicze. W ramach rewitalizacji dzielnicy Zandka realizowane są różne programy, w tym m.in.: projekt „Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych”. Jego celem jest stworzenie przestrzeni sprzyjającej aktywizacji i zapobiegania wykluczeniu społecznemu poprzez przebudowę i adaptację zabytkowego budynku dawnej gazowni w dzielnicy Zandka przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu, na potrzeby utworzenia CUS. Kolejnym projektem realizowanym obecnie w dzielnicy Zandka jest „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza”. Na terenie Zandki w ramach projektu zrealizowane zostaną prace w dwóch obiektach: Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 przy ul. Cmentarnej 7 i sali gimnastycznej.

 

 

Strefa ekonomiczna mieszcząca się w naszym mieście, w opinii ekspertów, jest jedną z najlepszych stref w Europie. W rankingu sporządzonym w 2017 roku eksperci [FDI Global Free Zones of the Year] przyznali prestiżowe wyróżnienie dla naszego regionu. W latach 2015 oraz 2016 Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna została zwycięzcą w Europie. W rankingu doceniono współpracę lokalnych władz samorządowych z inwestorami oraz instytucjami edukacyjnymi w celu stworzenia optymalnego środowiska do rozwoju. Zabrzański samorząd zainwestował w ostatnich latach w rozwój tych terenów 65 mln zł. Przygotowaliśmy atrakcyjną, a przede wszystkim konkurencyjną ofertę dla inwestorów. Przynosi to efekty. W strefie ekonomicznej w Zabrzu nieruchomość kupił kolejny podmiot gospodarczy. Firma Ulus Metal Polska S.A. zbuduje zakład, w którym będą produkowane części do samochodów. Inwestycja rozpocznie się w tym roku. Planowany czas realizacji to 2 lata. Wartość inwestycji wyniesie ponad 40 mln. W zakładzie pracę 80 osób.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook