Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 
Pozyskaliśmy kolejne unijne dofinansowanie na działanie w zakresie infrastruktury i ekologii. Tym razem 8,3 mln zł dotacji przeznaczymy na projekt pn. „Adaptacja do zmian klimatu – gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Zabrze”. Jego celem jest dostosowanie kanalizacji deszczowej w centrum miasta do przyjęcia wód deszczowych. Efektem będzie ograniczenie uciążliwości, jakie odczuwają mieszkańcy ul. Archanioła, św. Józefa i Reymonta po ulewnych opadach. Przebudowany zostanie odcinek roku Guido zlokalizowany w rejonie osiedla osiedla Józefa. Z kolei w Parku Leśnym im. Powstańców Śląskich wybudowany zostanie zbiornik retencyjny. Łączna wartość zadania to 9,8 mln zł. Jak wspomniałam 8,3 mln zł pozyskaliśmy z funduszy unijnych.

 

Nasze miasto po raz pierwszy w historii gościło światowej sławy kolarzy uczestniczących w wyścigu Tour de Pologne. Zabrzanie licznie gromadząc się na trasie stworzyli wspaniałą atmosferę i pokazali, że Zabrze potrafi docenić sportowe zmagania na najwyższym poziomie. Dziękuję za tak liczny udział w wydarzeniu, które cieszy się uznaniem na całym świecie. Tour de Pologne to nie tylko sportowa rywalizacja. To ogromne przedsięwzięcie logistyczne i infrastrukturalne, które wymaga zaangażowania wielu osób, instytucji oraz organizacji. Dziękuję za współpracę wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania miasta na przyjęcie kolarzy. Niezbędne było m.in. wprowadzenie zmian w organizacji ruchu, co odczuwali mieszkańcy i przedsiębiorcy. Dziękuję za życzliwość i wyrozumiałość wobec utrudnień, z którymi musieliśmy się w tym dniu zmierzyć. Jestem przekonana, że dzięki transmisji do wielu krajów na całym świecie zaprezentowaliśmy wyjątkowe w skali kraju i Europy miejsca i obiekty rozsławiające dobre imię miasta jak Arena Zabrze, kopalnia Guido, Sztolnia Królowa Luiza czy Śląskie Centrum Chorób Serca. To z pewnością sprawi, że Zabrze umocniło swój wizerunek miasta atrakcyjnego dla mieszkańców, inwestorów i turystów.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook