Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 
Chcąc dopuścić do udziału w głosowaniu w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego jak największą liczbę projektów, przedłużyliśmy przewidziane w regulaminie terminy. Dlatego do 12 października trwać będzie rozpatrywanie odwołań od niedopuszczenia projektów do głosowania. Ta modyfikacja powoduje konieczność wprowadzenia zmian w harmonogramie.
Przypomnijmy, że środki przeznaczone w tym roku na ZBO to ponad 5 mln zł. W ramach dotychczasowych edycji na realizację wskazanych przez Państwa projektów miasto wydało 23 ml zł.

Zapraszam Państwa na spotkanie poświęcone aktualnym sprawom Miasta Zabrze oraz os. Mikołaja Kopernika.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook