Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Już niedługo na mapie industrialnej Zabrza pojawi się kolejna atrakcja. Wieża ciśnień znajdująca się przy ul. Zamoyskiego zyska nowe oblicze. Wizytówką Zabrza jest się turystyka przemysłowa. Dzięki decyzji o udostępnieniu zwiedzającym Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” oraz realizacji projektu turystyczno-kulturalnego Sztolni Królowa Luiza nasze miasto jest jednym z najbardziej atrakcyjnych punktów na Europejskim Szlaku Zabytków Techniki. Obiekty poprzemysłowe znajdują się zarówno na powierzchni, jak też pod ziemią. Można poznać pracę górnika, przybliżyć sobie zwyczaje regionalne, ale też w pubie pod ziemią miło spędzić czas. Warto także nadmienić, że w przestrzeniach postindustrialnych przygotowujemy ofertę kulturalną i rekreacyjną. Jestem przekonana, że wieża ciśnień będzie kolejną perełką industrialną Zabrza, chętnie odwiedzaną przez mieszkańców i turystów. Projekt rewitalizacji wieży cieśnień na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne obejmuje prace budowlano-instalacyjne, zagospodarowanie terenu, zakup wyposażenia oraz wykonanie interaktywnej wystawy pn. CARBONEUM - Centrum Wiedzy o węglu, z której dowiemy się m.in. o występowaniu węgla, jego obiegu w przyrodzie i zastosowaniu. Na poszczególnych kondygnacjach zaplanowano: Centrum Żywego Rzemiosła (piwnice), kasę i sklepik muzealny, Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej, przestrzeń wystawienniczą (prezentacja działania wieży ciśnień) (parter). Przewidziano również działania w zakresie rewitalizacji społecznej - na 2 piętrze powstanie Akademia Młodych Talentów i Akademia Seniora, a na 1 piętrze Centrum Działań Rewitalizacyjnych oraz Ośrodek Dokumentacji Górniczej. Atrakcją z pewnością będzie taras widokowy na wys. ok. 20,5 m, a także kawiarnia/klub, która usytuowana będzie w tzw. podzbiorniku. W zbiorniku zaplanowano wielofunkcyjną przestrzeń, w tym miejsce na wystawę naukowo-edukacyjną, a w latarni - punkt widokowy. Wartość projekty wynosić będzie ponad 34 mln zł. Natomiast wysokość dofinansowania to 26,4 mln zł. Projekt realizowany będzie od marca br. do grudnia przyszłego roku.

Rozpoczęliśmy nowy 2018 rok hejnałem miasta, który w samo południe z wieży ratusza zagrali zabrzańscy hejnaliści. Następnie uczestniczyliśmy w mszy św. w intencji zabrzan w Kościele św. Kamila. Tradycją naszego miasta stały się Koncerty Noworoczne w Domu Muzyki i Tańca. Jak zawsze wspaniale zaprezentowała się Filharmonia Zabrzańska, za co serdecznie dziękuję.
Rozpoczynający się rok 2018 w sposób symboliczny otwiera przed każdym z nas nowy rozdział. Daje kolejnych 12 miesięcy na realizację planów osobistych i zawodowych. Pozwala na podejmowanie wyzwań, spełnianie marzeń oraz przeżywanie niezapomnianych chwil w gronie rodziny i najbliższych. W 2018 roku priorytetem samorządu pozostanie ciągła poprawa jakości życia mieszkańców. Mając świadomość dorobku poprzednich pokoleń wciąż chcemy rozwijać nasze piękne miasto. W tym celu konsekwentnie pozyskujemy inwestorów oraz dofinansowanie z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych na projekty infrastrukturalne, ekologiczne i społeczne. Rozważnie gospodarując, z determinacją przeprowadziliśmy trudne projekty modernizacyjne jak np. wymianę wodociągów i kanalizacji, termorenowację obiektów użyteczności publicznej, rekultywację 180 hektarów wokół Bytomki itd. Wykonaliśmy wiele prac remontowych, od układu komunikacyjnego poprzez placówki oświatowe po szpital miejski. Rewitalizujemy obiekty poprzemysłowe dla turystki dziedzictwa industrialnego oraz inwestujemy w tworzenie w Zabrzu ośrodka akademickiego. Wspierając konkurencyjność miasta rozbudowaliśmy infrastrukturę w Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie obecnie kolejne firmy otwierają swoje zakłady i tworzą miejsca pracy. Dbamy o czystość i estetykę miasta. Sięgając po środki finansowe w ramach nowej perspektywy unijnej, szczególną rolę przywiązujemy do dalszej modernizacji infrastruktury drogowej.
Rozwój naszego miasta jest powodem do dumy. Wiemy, że inwestycjom towarzyszyć musi umacnianie więzi międzyludzkich. Zarówno w wymiarze indywidualnym jak też społecznym pamiętać trzeba o poszanowaniu godności drugiego człowieka. W Zabrzu, obchodząc przypadającą w 2018 roku rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, szczególnie mocno pamiętamy, że trwałe fundamenty wspólnego europejskiego domu budować trzeba w oparciu o stabilne wartości. Zacieśniając więzi z miastami partnerskimi i kształtując relacje międzynarodowe wnosimy nasz zabrzański wkład w to ważne dla przyszłości dzieło.
Mieszkańcom Zabrza oraz wszystkim, którym nasze miasto jest bliskie sercu składam najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Niech będzie to dla każdego z nas rok szczególny.

 

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook