Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

U pacjentki naszego Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka testy wykonane przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia potwierdziły zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Cieszę się, że te dwie miejskie spółki tak dobrze współpracują. Dzięki temu zapobieżono rozprzestrzenianiu się infekcji oraz umożliwiono podjęcie kroków zmierzających do szybkiego wznowienia przyjęć. To kolejny dowód na to, że decyzja o powstaniu pierwszego w naszym województwie parku technologii medycznych była słuszna. Nie tylko umocnił on medyczną markę Miasta Zabrze, ale także zwiększył poziom bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta.

Komunikat Szpitala Miejskiego w Zabrzu:

https://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/aktualnosci/komunikat-centrum-zdrowia-kobiety-i-dziecka-w-zabrzu?fbclid=IwAR3HIvVBQBiuanBrhEEuUipFOm2e5RhclSiTPQvXeygqPDsWk7F3CfBUpmY

350 tabletów zostanie przekazanych zabrzańskim szkołom podstawowym. Sprzęt przeznaczony jest dla uczniów, którzy dotychczas mieli utrudniony dostęp do edukacji zdalnej.

Tablety zakupiono ze środków budżetu Miasta Zabrze. 175 tabletów sfinansowano z funduszy własnych gminy. Natomiast koszt 175 kolejnych zostanie zrefundowany w ramach rządowego programu operacyjnego „Polska Cyfrowa – Zdalna Szkoła”.

W środę tablety zostaną przekazane do placówek oświatowych jako wyposażenie szkoły. Decyzją dyrektora i nauczycieli sprzęt będzie wypożyczany uczniom.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook