Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Po wczorajszej awarii w elektrociepłowni FORTUM, dziś rano zorganizowałam w Ratuszu spotkanie zespołu zadaniowego. Wzięli w nim udział: prezesi firmy FORTUM oraz ZPEC Zabrze, przedstawiciele zarządców budynków oraz naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego.

W związku ze zdarzeniem ilość ciepła dostarczanego przez koncern FORTUM Zabrzańskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej została ograniczona o ok. 1/3 (z 90 MW do 60MW). Efekt awarii przekłada się na ok. 23 tys. odbiorców ciepła.

Firma FORTUM przekazała informację, że aktualny stan zasilania zostanie utrzymany do czasu usunięcia awarii. Jednak ze względu na niskie temperatury i związany z nimi proces wychładzania obiektów, temperatura w pomieszczeniach może spadać.

Miasto Zabrze na bieżąco monitoruje sytuację w budynkach użyteczności publicznej. Aby poprawić moc grzewczą dla mieszkańców, zmniejszamy dostawy ciepła do obiektów, które aktualnie nie są w pełni wykorzystywane (m.in. hale sportowe, szkoły).

Koncern FORTUM zadeklarował zakupienie grzejników, które w razie potrzeby zostaną przekazane instytucjom oraz osobom szczególnie potrzebującym. Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek również zadeklarował chęć pomocy.

W związku ograniczeniem dostaw ciepła, ZPEC dokonuje aktualnie procesu przesterowania ok. 1200 instalacji cieplnych na terenie miasta. Działalność instytucji użyteczności publicznej pozostaje niezakłócona dzięki systemom zasilania awaryjnego.

Na bieżąco będziemy informować o postępie prac.

Od dziś ponownie uruchomione zostały połączenia tramwajowe pomiędzy Zabrzem i Bytomiem.

Końca dobiegają prace remontowe torowiska w Biskupicach. To jedno z zadań wykonywanych w ramach ogólnomiejskiej modernizacji sieci tramwajowej, której łączna wartość wyniesie ponad 160 mln zł.

Razem z Tramwajami Śląskimi przygotowujemy się do kolejnego etapu inwestycji. Jeszcze w tym roku rozpoczną się warte ponad 26 mln zł prace nad przebudową torowiska w ciągu ul. Wolności, od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Miarki.

Zmodernizowana zostanie także infrastruktura:
- Od skrzyżowania ul. Wolności z ul. Floriana (browar) do granicy z Rudą Śląska. Projekt jest warty 18 mln zł.
- Na przejeździe drogowo-tramwajowym ul. Knurowskiej z ul. Wolności, na granicy Zabrza i Gliwic. Wartość prac ok. 3 mln.
- Od Pętli Mikulczyce do skrzyżowania ul. Mikulczyckiej z ul. Dygasińskiego. To aż 3350 m torowiska, które zostanie przebudowane za blisko 40 mln zł.

Przypomnijmy, że do tej pory prace zakończone zostały w Biskupicach wzdłuż ul. Bytomskiej oraz w centrum przy ul.: prof. Religii i Powstańców Śląskich.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook