Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Zabrze staje się prężnym ośrodkiem akademickim. Staramy się stwarzać warunki do rozwoju kształcenia wyższego w naszym mieście. Współpracujemy z Politechniką Śląską przy rozbudowie kampusu jednego z największych wydziałów tej uczelni – Wydziału Organizacji i Zarządzania. Udało się pozyskać środki unijne w wysokości 13,5 mln zł na przeprowadzenie kompleksowego remontu obiektów przy ul. Roosevelta. Jesteśmy dumni, że Zabrze stanowi kolebkę Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Warto podkreślić, że oprócz zadań dydaktycznych realizowanych przez Uniwersytet jego szpitale kliniczne przy ul. 3 Maja oraz ul. Koziołka świadczą usługi medyczne dla mieszkańców.

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook