Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Sukces przyniosły starania o wpisanie Barbórki górników węgla kamiennego na Górnym Śląsku na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Narodowy Instytut Dziedzictwa zatwierdził sporządzony w Zabrzu wniosek. Pielęgnowanie tradycji, przekazywanie ich z pokolenia na pokolenie umacnia śląską tożsamość. Aby budować przyszłość, rozwijać samorządy musimy pamiętać o naszych przodkach. Wpisanie Barbórki na tę prestiżową listę z pewnością zagwarantuje pamięć o górnikach, którzy przez wiele dekad ciężką pracą przyczyniali się do rozwoju całego regionu. Dziękuję osobom i instytucjom uczestniczącym w tym skomplikowanym procesie. Wsparcie i osobiste zaangażowanie księdza arcybiskupa Wiktora Skworca, wiceministra Grzegorza Tobiszowskiego, przedstawicieli branży górniczej, organizacji kościelnych i stowarzyszeń dało efekt, z którego możemy się dziś cieszyć.

Zabrze na mapie Śląska i Polski postrzegane jest jako prężny ośrodek kultury. Szczycimy się wyjątkowymi artystami, a także dynamicznie działającymi instytucjami jak Dom Muzyki i Tańca, Filharmonia Zabrzańska czy Teatr Nowy. Bogate tradycje muzyczne powodują, że sztuka na najwyższym poziomie znajduje tu licznych odbiorców.  Festiwal Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość Przedstawiona”, Festiwal Organowy czy Jazz Festiwal to przykłady przedsięwzięć skupiających uwagę melomanów nie tylko z miasta, ale także regionu i kraju. Międzynarodowy Festiwal im. Krzysztofa Pendereckiego potwierdza, że jesteśmy miastem doniosłych wydarzeń kulturalnych. Szósta edycja cieszącego się stale rosnącym zainteresowaniem przedsięwzięcia po raz kolejny zabierze nas w industrialne przestrzenie Kopalni Guido oraz kompleksu Sztolnia Królowa Luiza. Każdej edycji towarzyszył wyjątkowy projekt artystyczny. Nie inaczej będzie w tym roku. Szczegółowy program można znaleźć na stronie interenetowej Sztolni Królowa Luiza

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook