Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Dziś, po przygotowaniu odpowiedzi na ponad 800 pytań pochodzących od zainteresowanych firm, otworzyliśmy oferty na budowę centrum przesiadkowego przy ul. Goethego oraz w Rokitnicy przy ul. Krakowskiej i Ofiar Katynia. Przed nami proces ich analizy, a następnie wyłonienia wykonawcy. Spośród sześciu złożonych ofert na budowę każdego z centrów, wszystkie zmieściły się w planowanym budżecie.

To kolejny etap prac zmierzających do powstania tych nowoczesnych obiektów, których sam proces projektowania trwał ponad dwa lata.

Przypomnijmy, że na budowę centrów przesiadkowych pozyskaliśmy ok. 96 mln zł ze środków unijnych. Resztę stanowi wkład własny miasta, którego zapewnienie jest możliwe m.in. dzięki wykorzystaniu funduszy pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

W okresie ostatnich czterech lat przeprowadziliśmy w dzielnicy Centrum Południe wiele działań, w tym m.in.:
- zmodernizowaliśmy ul. Piłsudskiego i utworzyliśmy bezpieczne rondo na skrzyżowaniu z ul. Roosevelta,
- rewitalizujemy jeden z symboli naszego miasta – wieżę ciśnień przy ul. Zamoyskiego, jak również siedzibę Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w budynku byłego starostwa przy ul. 3 Maja,
- przeprowadziliśmy termomodernizację Przedszkola nr 19, Szkoły Podstawowej nr 3 oraz żłobka miejskiego przy ul. Buchenwaldczyków, a aktualnie realizujemy termomodernizację Przedszkoli nr 11 i 23,
- wymieniliśmy nawierzchnię w hali MOSiR Zabrze przy ul. Matejki,
- konsekwentnie modernizujemy budynek Centrum Edukacji W Zabrzu przy ul. 3 Maja,
- pozyskaliśmy teren po byłym stadionie KS Koksownik oraz środki na budowę boiska przykrytego halą pneumatyczną,
- pozyskaliśmy środki na modernizację i rozbudowę Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu,
- utworzyliśmy klub seniora przy ul. Żółkiewskiego,
- wsparliśmy rozwój kampusu Politechniki Śląskiej przy ul. Roosevelta,
- zamontowaliśmy lampy solarne na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD Irys, ROD Webera, ROD Nasza Palma),
- doświetliliśmy przejścia dla pieszych w ciągu ul. 3 Maja, Lutra, Padlewskiego, Floriana, Bohaterów Warszawskich, Sądowej, Franklina Roosevelta,
- przebudowaliśmy kanalizację deszczową w rejonie ulic M. Archanioła, św. Józefa i W. Reymonta i wybudowaliśmy zbiornik retencyjny, dzięki czemu wyeliminowaliśmy występujące wcześniej podtopienia,
- pomogliśmy Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. St. Moniuszki w Zabrzu w uporządkowaniu kwestii prawnych, co umożliwiło przeprowadzenie remontu budynku,
- utworzyliśmy nowe place zabaw (ul. Fredry, ul. Czarneckiego/ul. Damrota), a razem z rodzicami dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 33 wymieniliśmy nawierzchnię i zmodernizowaliśmy plac zabaw,
- na promenadzie Areny Zabrze zorganizowaliśmy wiele wydarzeń, w tym międzynarodowy wyścig kolarski Tour de Pologne ze sportowymi imprezami towarzyszącymi i koncert "1989 - wolność to wybór",
- przeprowadziliśmy liczne inicjatywy kulturalne, w tym m.in. festyny rodzinne, „mikołajki” i przegląd artystyczny „Zielona Dzielnica Centrum Południe.

Dziękuję za współpracę członkom Rady Dzielnicy, tj. przewodniczącemu Andrzejowi Leonowiczowi, w-ce przewodniczącej Stanisławie Dornie, przewodniczącemu zarządu Grzegorzowi Lubowieckiwmu, w-ce przewodniczącemu zarządu Adamowi Szwedce, sekretarzowi Anecie Lipiec, skarbnikowi Piotrowi Antczakowi oraz radnym Krystynie Chamerlińskiej, Dariuszowi Dragonowi, Piotrowi Góździowi, Krystynie Kiblerskiej, Jackowi Kochelowi, Adamowi Krajewskiemu, Adamowi Kudzia, Katarzynie Kwiatek-Grabarskiej, Piotrowi Łukasiewiczowi, Tadeuszowi Obrockiemu, Agnieszcze Sporysiak, Markowi Świder, Łukaszowi Wiącek, Grażynie Żmijewskiej-Domżol i Kamilowi Żbikowskiemu.

Zachęcam do obejrzenia materiału wideo o dzielnicy Centrum Południe, który przygotowała TVZ - Telewizja Zabrze.

https://www.facebook.com/MalgorzataMankaSzulik/posts/4300523369957679

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook