Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Rozpoczęło się głosowanie w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego. Państwo zdecydujecie o tym, które projekty złożone w tegorocznej edycji ZBO zostaną zrealizowane przez Miasto Zabrze.

Łączna pula budżetu to ponad 5 mln zł. Na wykonanie inwestycji wybranych w dotychczasowych sześciu odsłonach akcji miasto wydało już 23 ml zł.

Więcej informacji:

https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/vii-edycja/?fbclid=IwAR1Ro5mpvkcEzHWeMKemEGsOngV3o_xDE9gmatRcgrKNJ3sigqaQj6C1XPY

W związku z opóźnieniami w zakresie odbioru odpadów komunalnych w Mieście Zabrze oraz otrzymywanymi od Państwa sygnałami niezadowolenia z aktualnej sytuacji, wczoraj odbyło się spotkanie z prezesem i wiceprezesem firmy ALBA Polska sp. z o.o.

Przedstawiciele firmy przeprosili za występujące uciążliwości i zapewnili, że na czas wdrażania swoich usług w naszym mieście zwiększą ilość sprzętu oraz personelu. Zadeklarowali także, że do końca października problem zostanie rozwiązany.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook