Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Zabrzański klub jest czwartą siłą mediową w rodzimej ekstraklasie - tak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Pentagon Research. Wartość mediowa Górnika została oszacowana na poziomie ponad 31,5 mln zł. Biorąc pod uwagę tylko liczbę ekspozycji, to Górnik z wynikiem 10379 zajmuje drugie miejsce za Legią.

Święto Policji uświadamia nam jak ważne jest bezpieczeństwo. Z podziwem obserwuję pełną zaangażowania i oddania służbę zabrzańskich policjantów na rzecz społeczności lokalnej. Gratuluję uzyskiwanych coraz lepszych wyników, które stanowią najlepsze świadectwo Waszej skuteczności w przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości. Dziękuję za współdziałanie przy realizacji wielu projektów społecznych pobudzających świadomość mieszkańców. Cieszę się, że w tym zakresie podejmujemy ścisłą współpracę na wielu płaszczyznach m.in. w zakresie zakupu sprzętu, remontu komisariatów czy organizacji dodatkowych patroli.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook