Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Podejmując ambitne wyzwania wskazujemy kierunek rozwoju Zabrza jako miasta nauki, medycyny i nowoczesnych technologii. Niezwykle cenne jest to, że innowacyjne w skali kraju i Europy przedsięwzięcia jak budowa Parku Technologii Medycznych potrafią zintegrować tak wiele instytucji, firm i organizacji. Cieszę się, że dziś w Zabrzu podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego spotkały się osoby wspierające ten projekt: rektor ŚUM prof. Przemysław Jałowiecki, dziekan Wydziału Lekarskiego ŚUM prof. Maciej Misiołek, dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej PŚl prof. Marek Gzik, dyrektor Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii Jan Sarna, dyrektor ŚCCS prof. Marian Zembala. Jestem przekonana, że nowy podmiot jeszcze bardziej umocni markę Zabrza jako miasta interdyscyplinarnej platformy współpracy nauki, biznesu i medycyny.

Sesja absolutoryjna jest okazją, aby spojrzeć na finanse Zabrza i przeanalizować kierunki rozwoju miasta. Jest to moment, w którym oceniają nas zewnętrzne instytucje - Regionalna Izba Obrachunkowa i biegli rewidenci. Dokumenty analizuje także Komisja Rewizyjna Rady Miasta. Z radością przyjęłam pozytywne oceny przedstawionego przez nas sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. To efekt pracy wielu ludzi, którym dziękuję. Dziękuję także radnym, za to że zdecydowaną większością głosów przyjęli sprawozdanie finansowe i udzielili mi absolutorium. Nasze miasto podąża ścieżką rozwoju, który możliwy jest dzięki inwestycjom w wielu obszarach. Zrealizowaliśmy kolejny inwestycyjny budżet, w którym co czwartą złotówkę przeznaczyliśmy na inwestycje. Cieszy, że potwierdzają to także rankingi, jak choćby ten przygotowany przez Związek Miasta Polskich. W kategorii miast na prawach powiatu zajęliśmy wysokie 4 miejsce.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook