Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Powstające przy ul. Lipowej w Mikulczycach przedszkole to inwestycja oczekiwana przez wielu mieszkańców. Będzie to miejsce przyjazne dla 200 przedszkolaków. Poza nowoczesnym budynkiem gwarantującym komfortowe warunki nauki i zabawy powstanie tam także plac zabaw. W ramach inwestycji, która kosztować będzie 7,5 mln zł, wybudowany zostanie budynek 8-oddziałowego przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą: parkingami, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym tereny zielone oraz plac zabaw.

Jestem dumna, że zabrzańska szkoła nadała imię rotmistrza Witolda Pileckiego jako pierwsza placówka oświatowa w Polsce. Wizyta Ministra Obrony Narodowej świadczy o tym, że minister Tomasz Siemoniak dostrzega rolę wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu oraz kultywowania tradycji i pamięci o bohaterach narodowych. Rotmistrz Witold Pilecki to człowiek, którego życiorys jest wzorem umiłowania Ojczyzny. Pamięć o nim jest jednym z elementów budujących zbiorową tożsamość Polaków. Społeczność Zespołu Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego oddaje hołd patronowi poprzez m.in. spektakl poświęcony jego imieniu przygotowany przez nauczycieli czy funkcjonującą w szkole Izbę Pamięci.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook