Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Rozpoczęliśmy obchody 84. urodzin Horsta Eckerta, znanego bardziej jako Janosch. Przypomnę, że to Honorowy Obywatel Miasta Zabrze. Światowej sławy autor literatury dziecięcej i słynnego „Cholonka” wielokrotnie powtarzał, jak ważne dla niego jest nasze miasto. Jak co roku przygotowaliśmy wiele imprez m.in. w Teatrze Nowym zaprezentowana zostanie jego biografia pt. „Heretyk z familoka” autorstwa Angeli Bajorek. Janosch jest autorem ponad 300 książek dla dzieci. Sam ilustruje swoje opowiadania.

Zabrze od wielu lat przeznacza środki z budżetu miasta na działania realizowane przez grupy mieszkańców. Wspieramy organizacje pozarządowe, kluby sportowe oraz rady dzielnic, które ubiegają się o środki w ramach konkursy inicjatyw rad dzielnic. Od tego roku przeznaczymy kolejną kwotę z budżetu, a o jej wydatkowaniu zdecydują mieszkańcy Zabrza. Jestem przekonana, że budżet partycypacyjny przyczyni się do wzmocnienia aktywności zabrzan na rzecz lokalnej społeczności. Mieszkańcy zostaną włączeni w proces współdecydowania o kierunkach rozdysponowania środków publicznych. Sami wskażą na potrzebę, a następnie w głosowaniu zdecydują które inicjatywy zostaną realizowane.

Szczegóły można znaleźć na stroni internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook