Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Konsekwentny rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej w Zabrzu został doceniony. Wczoraj w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyła się Gala Sportowej Polski. Organizatorzy nagrodzili Miasto Zabrze w dwóch kategoriach. Pierwszy zdobyty tytuł "SPORTOWY OBIEKT ROKU" przyznany został wybudowanej niedawno, nowoczesnej sali gimnastycznej przy ul. Płaskowickiej za "wyróżniającą się architekturę, konstrukcję, zastosowane przy budowie materiały, technologie i wyposażenie obiektu oraz jego walory użytkowe i funkcjonalne". Drugi tytuł "INWESTOR NA MEDAL XX – lecia 1999 – 2019" otrzymaliśmy za działania na rzecz rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej.

Dziś w Zabrzu, tak jak w całej Polsce, uroczyście obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. To wielkie szczęście, że żyjemy w czasach, w których możemy budować dobrobyt dla nas i kolejnych pokoleń. Naszą powinnością jest jednak, aby pamiętać oraz oddać cześć tym, dzięki którym Polska stała się wolna i niepodległa. Dziękuję wszystkim uczestnikom obchodów. Szczególnie serdecznie dziękuję kombatantom, pocztom sztandarowym oraz formacjom mundurowym za uhonorowanie swoją obecnością tego ważnego dnia.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook