Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Analizując koszty życia w polskich miastach bierze się pod uwagę również ceny wody i odprowadzania ścieków. Są one ściśle powiązane z nakładami na stworzenie i eksploatację niezbędnej infrastruktury.

W Zabrzu wodociągi i kanalizacja kilkanaście lat temu były na skraju technicznej śmierci. Towarzyszyły nam liczne awarie i przerwy w dostawie wody, a także częste podtopienia. Przeprowadziliśmy drugą w kraju pod względem zakresu modernizację gospodarki wodno-ściekowej, wartą blisko miliard złotych. Dzięki temu rozwiązaliśmy wspomniane problemy.

W efekcie 99% powierzchni miasta jest skanalizowane, a zabrzańska oczyszczalnia ścieków funkcjonuje zgodnie z najwyższymi standardami. Nie musimy już pokrywać kosztów strat wody. Z budżetu miasta nie musimy też płacić kar za zanieczyszczanie środowiska z powodu niesprawnej infrastruktury. W ramach poprawy gospodarki wodno-ściekowej wyremontowaliśmy również ok. 700 tys. m2 dróg i chodników.

Dla tych działań pozyskaliśmy bezzwrotne wsparcie z funduszy ekologicznych. Musieliśmy jednak dołożyć środki z budżetu miasta, za akceptacją radnych Rady Miasta. Przeprowadzone inwestycje mają więc wpływ na ceny wody i odprowadzania ścieków. Nawet w takiej sytuacji staramy się optymalizować opłaty. Warto podkreślić, że w Zabrzu płacimy mniej niż mieszkańcy niektórych pobliskich miast, takich jak np.: Mikołów, Mysłowice czy Tarnowskie Góry. Podobna cena jak u nas obowiązuje np. w: Chorzowie, Świętochłowicach i Siemianowicach Śląskich.

Zrealizowane inwestycje nie tylko zapewniły wysoką jakość usług, ale także przyczyniły się do pozyskania zainteresowania przedsiębiorców, którzy stworzyli nowe miejsca pracy.

W mediach wspomina się ostatnio o raporcie na temat kosztów życia w polskich miastach. Wczoraj odniosłam się do podatków od nieruchomości. Dziś poruszymy kwestię odpadów komunalnych. Autorzy porównali bowiem stawki za ich odbiór. My w Zabrzu obecnie płacimy 24,2 zł za posegregowane śmieci. Warto sprawdzić jak to wygląda gdzie indziej.

Zabrzanie, biorąc pod uwagę należności regulowane w pobliskich miastach, wydają mniej niż np. mieszkańcy Chorzowa, Świętochłowic, Siemianowic Śląskich, Mysłowic i Piekar Śląskich. U nas jest także taniej niż np. w Będzinie, Częstochowie czy Bielsku-Białej. Są również miejscowości, gdzie ustalono mniejsze stawki za odbiór odpadów komunalnych, czyli np. Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec czy Tychy. Wysokość opłat uzależniona jest od wielu czynników np. częstotliwości wywozu czy odbioru wielkich gabarytów. Stąd takie różnice cen.

Twórcy raportu oceniając Zabrze przyjęli cenę 27,7 zł od osoby. Obowiązywała ona jako zamówienie z tzw. wolnej ręki jedynie przez krótki czas, po wygaśnięciu umowy z operatorem. Natomiast w wyniku nowego przetargu ustalono kwotę 24,2 zł. Zapewne w ten sposób doszło do zawyżenia ostatecznego wyniku analiz.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook