Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Dokładnie 37 lat temu w Zabrzu odbył się pierwszy udany przeszczep serca w Polsce, który wykonany został w Wojewódzkim Ośrodku Kardiologii (aktualnie Śląskie Centrum Chorób Serca).

Wczoraj Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi zorganizowała w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu jubileuszowy 30 koncert "Serce za serce". W trakcie wydarzenia upamiętniającego wybitnego lekarza i Honorowego Obywatela Zabrza prof. Zbigniewa Religę wręczone zostały nagrody dla osób wspierających fundację. Serdecznie gratuluję wyróżnionym. Jednym z laureatów nagrody jubileuszowej "Kryształowe serce" zostało Zabrze.

Kolejna Zielona Pracownia będzie służyć młodym mieszkańcom Miasta Zabrze! Nowoczesna sala do nauki powstała w SP 25 w Zabrzu - to już 18 w naszym mieście. Jej realizacja możliwa była dzięki środkom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz pieniądzom pochodzącym z budżetu miasta.

Zielona Pracownia w Szkole Podstawowej nr 25 nosi nazwę „EKOzorientowani”. To sala dydaktyczno-wychowawcza przeznaczona do prowadzenia lekcji z przyrody, biologii, geografii oraz zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania przyrodnicze uczniów. Dzięki otrzymanym funduszom placówka zakupiła m.in. nowoczesne pomoce dydaktyczne, sprzęt audio-video, komputerowy oraz meble. W ramach projektu wykonano też prace remontowe i modernizacyjne.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook