Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Trwa budowa ronda u zbiegu ulic Piłsudskiego oraz Roosevelta. Inwestycję o wartości blisko 8 mln zł (7 899 727,96 mln zł) realizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGOPOL-ZW” sp. z o.o., które z sukcesem wykonało pierwszy etap projektu.

Poza utworzeniem ronda, które zwiększy bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w zakres prac wchodzi także przebudowa i budowa:
- oświetlenia,
- odwodnienia,
- chodników,
- ścieżek rowerowych
- miejsc postojowych.

Aktualnie realizowane są prace związane z przebudową i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu podziemnego w zakresie: kanalizacji deszczowej w tym zabudowy zbiornika retencyjnego, sieci gazowej niskiego oraz średniego ciśnienia, sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia, demontażem oraz przebudową sieci oświetlenia drogowego oraz sieci teletechnicznych (podziemnych oraz naziemnych). W tym tygodniu rozpoczęto także prace związane z budową krawężników i przygotowaniem warstw drogowych do wykonania pierwszej warstwy bitumicznej.

W chwili obecnej, pomimo trwającej epidemii, termin zakończenia inwestycji przypadający na 31 sierpnia br. nie jest zagrożony.

Przypomnijmy, że na realizację projektu miasto pozyskało środki z Fundusz Dróg Samorządowych.

15 lat temu odszedł do Domu Pana ukochany Jan Paweł II. Ciągle pozostają w naszej pamięci Jego pielgrzymki do Ojczyzny i nauczanie. W tym roku przypada również setna rocznica Jego urodzin. W Zabrzu każdego roku obchodziliśmy Dni Papieskie, przypadające na początek kwietnia. Tym razem, z powodu panującej epidemii, niestety nie możemy przeżyć tego czasu jak dotychczas. Zachęcam jednak Państwa do zapalenia świecy w oknie o godzinie 21:37. W tym niełatwym okresie połączmy się we wspólnej modlitwie.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook