Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Jednym z najważniejszych elementów systemu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta będzie Centrum Powiadamiana Kryzysowego zlokalizowane w siedzibie ratusza przy ul. Religi 1.

Naszemu miastu zostało powierzone zorganizowanie w 2011 roku 52. sesji Komisji Regionalnej ds. Europy Światowej Organizacji Turystyki. Weźmie w niej udział 46 ministrów odpowiedzialnych za rozwój turystyki w Europie oraz kilkudziesięciu ekspertów z całego świata.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook