Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Dziś w Łaźni Łańcuszkowej Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przedstawiony został program 11. edycji Industriady, przewidzianej na 26 września. Cieszę się, że wydarzenie będzie zainaugurowane w Zabrzu. Nasze miasto było jednym z pionierów turystyki postindustrialnej, której teraz jest liderem. Ok. 220 tysięcy gości rocznie odwiedzających uratowane i odrestaurowane obiekty poprzemysłowe świadczy o efektywności tej formy rewitalizacji terenów po zlikwidowanych kopalniach.

W Szlak Zabytków Techniki zainwestowaliśmy ponad 200 mln zł, z czego większość stanowiły środki pozyskane przez nas z Unii Europejskiej, budżetu państwa, urzędu marszałkowskiego, NFOŚiGW i WFOŚiGW w Katowicach. To pozwoliło stworzyć bogatą ofertę turystyczną. Docenili ją ostatnio m.in. użytkownicy aplikacji Map Google, nadając kilka tygodni temu Zabytkowej Kopalni Guido nagrodę „Złota Pinezkę”. Przypomnijmy, że nasze działania zdobyły uznanie Komisji Europejskiej, która w 2019 r. przyznała Sztolni Królowa Luiza prestiżową nagrodę Grand Prix Europa Nostra.

Podczas tegorocznego święta zabytków techniki z powodu trwającej pandemii zrezygnowano z imprez masowych. Podobną decyzję zmuszeni byliśmy podjąć przy planowaniu obchodów święta miasta, które również przypada w ostatni weekend września.

Rozmawiając o nakładach finansowych, przeznaczonych na życie w miastach naszej aglomeracji, warto precyzyjnie przeanalizować poszczególne części tych wydatków. Zwykle porównuje się np. wysokość podatków, opłat za wodę, śmieci czy parkowanie.
 
Jednym ze składników wpływających na koszty ponoszone przez mieszkańców jest stawka podatku od nieruchomości. W 2020 roku w przypadku budynków mieszkalnych płacimy w Zabrzu 73 grosze za m2 powierzchni. Odnosząc ten poziom do kwot obowiązujących w pobliskich miastach na prawach powiatu okazuje się, że w Zabrzu jest taniej niż np. w Bytomiu, Chorzowie, Piekarach Śląskich, Świętochłowicach, Sosnowcu czy Jaworznie, a minimalnie drożej niż np. w Dąbrowie Górniczej czy Tychach.
 
Z kolei na tzw. „grunty pozostałe” ustalono podatek w wysokości 45 groszy za m2 powierzchni, co również oznacza niższe podatki niż np. w Bytomiu, Chorzowie, Piekarach Śląskich, Rudzie Śląskiej, Sosnowcu, Świętochłowicach, Tychach i Jaworznie. Tyle samo płaci się w Siemianowicach Śląskich, a nieco mniej np. w Mysłowicach.
 
W kolejnych dniach przeanalizujemy następne składniki kosztów życia w mieście.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook