Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Od dziś w Sali Obsługi Klienta Urzędu Miasta Zabrze osoby o szczególnych potrzebach, seniorzy 70+, kobiety w ciąży oraz osoby z małymi dziećmi mogą skorzystać ze specjalnie oznaczonych stanowisk z pierwszeństwem obsługi.

Dziś w studio TVZ - Telewizji Zabrze przedstawiliśmy projekt "Mniej ekranu, więcej dziecka". Ta cenna kampania, realizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zabrzu, dotyka niezwykle ważnego problemu nadmiernego korzystania ze smartfonów, tabletów i komputerów. Często nie uświadamiamy sobie jak poważne skutki niesie to zjawisko.

Pani dyrektor Urszuli Koszutskiej oraz całemu zespołowi zabrzańskiej poradni serdecznie gratuluję realizacji tej ważnej inicjatywy.

Szczegóły dotyczące kampanii oraz użyteczne informacje i porady znajdziecie Państwo na stronie:
https://www.pppzabrze.pl/index.php?c=page&id=93

 

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook