Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

W celu przeciwdziałania epidemii w Mieście Zabrze przy MOPR w Zabrzu funkcjonuje Zespół ds. Koordynacji Wsparcia Osób Poddanych Kwarantannie. Aktualnie liczy on siedem osób, które pracują w godzinach 7.30-19.00 każdego dnia tygodnia.

Pracownicy MOPR pomagają zarówno mieszkańcom objętym kwarantanną, jak i tym będącym w grupie ryzyka (seniorzy, osoby niepełnosprawne).

Kontakt możliwy jest za pośrednictwem dwóch numerów: 32 277 78 12 oraz 695 900 694.

MOPR zapewnia pomoc w zakresie m.in. :
- zakupu artykułów spożywczych,
- dostarczania gorących posiłków z Caritas,
- wsparcia psychologicznego,
- załatwiania spraw urzędowych,
- wykupienia i zamawiania leków w aptece,
- dostępu do świadczeń zdrowotnych.

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta:
https://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/aktualnosci/dzialania-miejskiego-osrodka-pomocy-w-rodzinie-na-czas-epidemii

W związku z trudną sytuacją wielu przedsiębiorców i mieszkańców wywołaną przez epidemię koronawirusa systematycznie wprowadzamy w Zabrzu różne formy pomocy.

Od wczoraj obowiązuje „Tarcza antykryzysowa” umożliwiająca gminom wprowadzanie zmian w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste oraz z tytułu podatków lokalnych. Dlatego przygotowałam pakiet projektów uchwał zawierających kompleksowe wsparcie i ulgi.

Zaproponuję Radzie Miasta, aby wprowadzić maksymalny dozwolony prawem poziom ulg i zwolnień podatkowych.

Przygotowałam projekty uchwał w sprawach:
- zwolnienia z podatku od nieruchomości,
- preferencyjnych stawek tego podatku,
- przedłużenia płatności podatku od nieruchomości,
- odstąpienia od opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

Przygotowałam też zarządzenie o odstąpieniu od opłat za reklamy na gruntach miejskich i w pasie drogowym.

Przypominam, że już wprowadziłam wiele rozwiązań dotyczących pomocy dla przedsiębiorców. Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta:
https://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/aktualnosci/zabrzanski-pakiet-pomocy-dla-przedsiebiorcow

Pełny pakiet wsparcia zostanie przedstawiony jutro.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook