Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

W obliczu tragedii narodowej, do której doszło 10 kwietnia br., gdy zginęły najważniejsze osoby w państwie z Lechem Kaczyńskim, Prezydentem RP i jego małżonką, symbolicznego znaczenia nabiera fakt, że pragnęli oni uczestniczyć w uroczystościach upamiętniających pomordowanych oficerów polskich w Lesie Katyńskim w 70 rocznicę zbrodni.

Międzynarodowa Agencja Fitch Ratings potwierdziła długoterminowy rating krajowy Zabrza na poziomie „A-(pol)” oraz międzynarodowy długoterminowy rating dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BBB-”. Perspektywa ratingów jest stabilna. Oznacza to, że miasto dobrze gospodaruje swoimi finansami.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook