Blog

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Blog

 Znamy już wyniki głosowania mieszkańców na projekty w ramach IV edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego. W głosowaniu, które trwało od 16 listopada do 1 grudnia br., wzięło udział przeszło 20 tys. zabrzan, którzy łącznie oddali przeszło 33 tys. głosów.
 
Tym razem w ramach budżetu partycypacyjnego do podziału było 4,01 mln zł. Dla każdej z dzielnic „dużych” zarezerwowano po 250 tys. zł, a dla „małych” – po 140 tys. zł, a na wykonanie projektów ogólno miejskich – 500 tys. zł. W dzielnicach była możliwość składania wniosków dwuletnich o wartości do wysokości dwukrotności kwoty dla dzielnicy.
 
Najwięcej głosów zdobył ogólno miejski projekt budowy tras rowerowych, na który zagłosowało w sumie 3179 osób.
 
Spośród projektów dzielnicowych najwięcej głosów oddano w Rokitnicy, gdzie rywalizowały ze sobą projekty trzech szkół. Ostatecznie na zwycięski projekt małej Sali gimnastycznej w SP nr 28 oddano łącznie 1851 głosów. Niewiele mniej, bo 1710 głosów oddano na boisko piłkarskie w Mikulczycach. 1597 osób zagłosowało w Dzielnicy Centrum Południe, na projekt modernizacji terenów przy przedszkolach. 1166 głosów zdobył projekt budowy boiska przy SP nr 17 w Dzielnicy Zaborze Północ.
 
Do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 zostaną wpisane 23 wybrane przez mieszkańców Zabrza projekty – jeden ogólnomiejski i 22 w poszczególnych dzielnicach miasta. 
 

Zwycięskie projekty:

Wśród projektów ogólnomiejskich najwięcej głosów zdobyły „Zabrzańskie trasy rowerowe. Łączymy północ z południem”, dzięki któremu w mieście powinno przybyć ścieżek rowerowych. Koszt tego zadania to 499 718 zł.
 
W dzielnicach wygrały nst. projekty:
 
Biskupice
Stworzenie "Centrum Aktywności i Wypoczynku" – 189 350 zł
Centrum Południe
Plan modernizacji terenu przy Przedszkolach Publicznych nr 9, 12, 23, Szkole Podstawowej nr 15 oraz Parku im. Tadeusza Kościuszki - „Projekt na 5-kę!” – 250 000 zł
Centrum Północ
Naturalny plac zabaw przy Przedszkolu nr 28 im. Janoscha - 123 000 zł
Szkolny plac zabaw w SP 8 - 76 500 zł
Grzybowice
Zagospodarowanie skweru przy ul. Szczecińskiej - 139 840 zł
Guido 
Sportostrada zabrzańska - projekt dwuletni - 250 000 zł
Helenka 
Mali Aktywni - place zabaw przy P6, P38 i SP33 - projekt dwuletni - 250 000 zł
Kończyce 
Bajkowy plac zabaw z mini miasteczkiem ruchu drogowego - projekt dwuletni - 140 000 zł
Maciejów 
Orlik w Maciejowie - kontynuacja budowy dojazdowej do obiektu Orlik 2012 na terenie Parku drogi Rodzinnego przy ul. Kondratowicza - 140 000 zł
Makoszowy
Termomodernizacja budynku przychodni Revitamed i remizy OSP Makoszowy, ul. Daleka 1 - 64 800 zł
Rozbudowa placu zabaw znajdującego się na skrzyżowaniu ulic Jaśminowej i Gawrona - 75 600 zł
Mikulczyce
Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego w Mikulczycach ze sztuczną murawą - projekt dwuletni - 250 000 zł
Osiedle Mikołaja Kopernika
Remont chodnika - przejście z osiedla na przystanek autobusowy oraz do przedszkola nr 36; budowa chodnika obok dawnej siedziby poczty na Os. Kopernika - 21 660 zł
Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Banachiewicza, Galileusza oraz Gagarina (miejsca postojowe oraz chodnik wraz z oświetleniem) - 118 262,15 zł
Osiedle Młodego Górnika
Budowa chodnika i parkingu przy ul. Szybowej 7a, b
Budowa chodnika wzdłuż ul. Ziemskiej - łączny koszt to 135 500 zł
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego
Modernizacja osiedla Tadeusza Kotarbińskiego - 249 320 zł
Pawłów
Wielki statek i poszukiwacze przygód - rozbudowa oraz modernizacja placu zabaw przy DOK - 139 289 zł
Rokitnica
Ogólnodostępna mała sala gimnastyczna dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 28 - projekt dwuletni - 250 000
Zaborze Południe
Siłownia pod chmurką dla SP 16 - 82 000 zł
Boisko do siatkówki plażowej dla SP 16 - 58 000 zł
Zaborze Północ
Budowa boiska dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 17 im. Bohaterów Westerplatte - 250 000 zł
Zandka
Monitoring - projekt dwuletni - 140 000 zł.

Dziś wręczyłam stypendia uzdolnionej młodzieży z naszego miasta. Otrzymali je Anna Adamczyk, Jakub Gogolok, Paweł Hetman, Agnieszka Hrabak, Jakub Klimczak, Paweł Kurzelowski, Piotr Lewandowski, Julia Podobińska, Agata Słonka oraz Maciej Żurawski. Gratuluję Wam tak niezwykłych osiągnięć w młodym wieku. Gratuluję również rodzicom. Z pewnością są z was dumni. Życzę dalszego rozwoju pasji i zainteresowań. Z kolei nauczycielom i dyrekcjom szkół, którzy wspierają was w procesie edukacji, dziękuję za to zaangażowanie.
Opis osiągnięć stypendystów można przeczytać na stronie internetowej http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/aktualnosci/prezydent-zabrza-wreczyla-stypendia-uzdolnionym-uczniom

 

Kolejna firma w strefie w Zabrzu

Orion Tool to kolejny podmiot gospodarczy, który rozpocznie działalność w strefie ekonomicznej w Zabrzu. Firma zajmuje się produkcją noży do narzędzi tnących. Budowa zakładu w Zabrzu rozpocznie się już w przyszłym roku. Produkcja ruszy w roku 2019. Firma planuje zatrudnić co najmniej 21 osób. Wartość inwestycji wyniesie 8 mln zł. Warto też zaznaczyć, że w zeszłym tygodniu, tj. 22 listopada, również odbył się przetarg na nieruchomość położoną w zabrzańskiej części KSSE, tym razem jednak przy ul Piekarniczej. Za kwotę 730 tys. zł działkę o powierzchni 0,7 ha nabyła firma Bud-Expert. Firma Bud-Expert również planuje rozpocząć inwestycję już w przyszłym roku. Jej wartość wyniesie ok. 4 mln zł.
Dzięki nowej inwestycji firma zwiększy moce produkcyjne, a równocześnie także liczbę zatrudniowych – do 50 osób. Obecnie zakład zatrudnia 42 pracowników. Firma działa już w naszej strefie. To drugi przykład reinwestycji w na terenie KSSE w Zabrzu – w czerwcu br. kolejną działkę, tym razem o powierzchni 1 ha nabyła firma Kłos.

Działania na rzecz poprawy jakości powietrza do jeden z priorytetów nie tylko dla naszego samorządu. Na ten temat w Warszawie zorganizowana została debata podczas której zaprezentowałam inicjatywy podejmowane w Zabrzu. W ostatnich latach niemal 150 mln zł przeznaczyliśmy m.in. na termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz realizację projektów w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Dzięki temu mieszkańcy otrzymują dofinansowanie na wymianę sposobu ogrzewania swoich domów. Ważnym działaniem są także realizowane przedsięwzięcia edukacyjne uświadamiające troskę o czyste powietrze.

Polskie normy jakości powietrza, mapa smogowa stworzona przez Europejską Agencję Środowiska, czy też Program Czyste Powietrze – to tylko kilka z tematów, które podjęte zostały podczas debaty, która wczoraj odbyła się w Warszawie. Nasze miasto reprezentowała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Zabrze podejmuje wiele działań w zakresie eliminacji niskiej emisji. To m.in.
• zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło budynków mieszkalnych poprzez termomodernizację i termorenowację,
• wykorzystanie istniejących sieci ciepłowniczych,
• wymiana starych, nieefektywnych urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi (węglem) na instalacje wysokosprawne energetycznie i ekologicznie. Warto także nadmienić, że Zabrze zwiększyło obszary terenów zielonych o 183 hektary realizując program „Rekultywacji terenów w rejonie rzeki Bytomki”. Nie bez znaczenia są też inwestycje w zakresie:
• rozwoju komunikacji publicznej (modernizacja torowisk tramwajowych),
• rozwoju systemu ścieżek rowerowych,
• oraz budowy, modernizacji i rozbudowy dróg (Drogowa Trasa Średnicowa, budowa dróg w strefie ekonomicznej czy odbudowa dróg w ramach poprawy gospodarki wodno-ściekowej).
W ostatnich latach odnotowywane jest zmniejszenie wskaźnika przekraczania dopuszczalnego poziomu stężeń pyłu PM10 w powietrzu.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Zabrze na lata 2016-2020 obejmuje następujące zadania:
1. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
2. Kontynuacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
3. Termomodernizacja budynków mieszkalnych (wspólnoty, spółdzielnie)
4. Podłączenie budynków mieszkalnych do sieci ciepłowniczej
5. Budowa farm fotowoltaicznych
6. Dalsza modernizacja dróg i rozwój sieci szlaków rowerowych
7. Budowa Centrum Przesiadkowego
8. Działania edukacyjne
W działania poprawiające jakość powietrza w Zabrzu wpisują się Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla pracujący nad paliwem niskoemisyjnym tzw. „Błękitnym węglem” oraz firma Fortum, która buduje nową elektrociepłownię z zastosowaniem najnowszych technologii i rozwiązań pozwalających na ograniczenie szkodliwej emisji.
 

Międzynarodowa Agencja Fitch Ratings kolejny raz potwierdziła długoterminowy rating krajowy Zabrza na poziomie „BBB+(pol)” oraz międzynarodowy długoterminowy rating dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BB+”. Perspektywa ratingów jest stabilna. Podkreślić należy, iż ocena nadana miastu Zabrze znajduje się na poziomie inwestycyjnym, a Agencja Fitch dokonując oceny brała pod uwagę zarówno umiarkowane zadłużenie bezpośrednie jak i znaczne zobowiązania pośrednie. Kolejny przegląd ratingu zaplanowany jest na maj 2018 roku. Rating to ocena wiarygodności finansowej dokonywana przez niezależne, wyspecjalizowane agencje, która wskazuje na zdolność podmiotu do realizowania swoich zobowiązań finansowych. Ratingi biorą pod uwagę również elastyczność finansową podmiotu, lokalną sytuację gospodarczą, a także dotychczasowe wyniki zarządzania i perspektywy jej rozwoju.

 

Spotkanie z mieszkańcami Biskupic było okazją do rozmowy o dzielnicy i naszym mieście. Dzielnicy, która w ostatnich latach bardzo się zmieniła. W Biskupicach zbudowaliśmy nowoczesną porodówkę, z której korzystają nie tylko zabrzanie. Zmodernizowaliśmy i stale unowocześniamy Szpital Miejski. Remont torowiska oraz realizacja projektu poprawa gospodarki wodno-ściekowej przełożyły się na poprawę infrastruktury drogowej. Warto wspomnieć również o projektach ekologicznych czy oświatowych. Zmodernizowane placówki oświatowe i powstające miejsca rekreacji służą mieszkańcom.

Więcej informacji nt. zadań zrealizowanych w Biskupicach można przeczytać na stronie internetowej http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/aktualnosci/spotkanie-z-mieszkancami-biskupic-0

 

Wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji oraz Komendą Miejską Policji zorganizowaliśmy akcję, której celem jest poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych. Wzięli w niej udział piłkarze Górnika Zabrze - Igor Angulo i Marcin Urynowicz. Policjanci oraz piłkarze apelowali do kierowców, aby zwracali szczególną uwagę w pobliżu przejść na pieszych. Inwestując w poprawę bezpieczeństwa w Zabrzu m.in. przekazujemy policji urządzenia do pomiaru trzeźwości kierowców oraz podejmujemy działania poprawiające bezpieczeństwo na przejściach m.in. montujemy tzw. "kocie oczka".

Więcej informacji na temat działań w tym zakresie można przeczytać na stronie internetowej http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/aktualnosci/przejscie-oddaj-pieszym

oddajprzejsiepieszym

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook