Blog

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Zapraszam do udziału w kolejnej edycji konkursu Zabrzański Biznesplan. Na uczestników wspólnie z partnerami konkrusu przygotowaliśmy nagrody finansowej i rzeczowe. Szczegółowe informacje na stronie internetowej Urzędu Miasta w Zabrzu. Inicjatywę koordynuje Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (tel. 32 27 39 770)

http://www.um.zabrze.pl/biznes/aktualnosci/zabrzanski-biznesplan-2017

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook