Blog

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Kończy się kolejny dzień ogólnopolskiej akcji protestacyjnej nauczycieli. Zachowajmy powściągliwość w osądach i ocenach sytuacji w oświacie. W Zabrzu zachowamy się tak, jak we wszystkich innych polskich miastach. Musimy bowiem poczekać na rozstrzygnięcia, które zapadną w Warszawie. Kuratorium Oświaty pozostaje w kontakcie ze szkołami koordynując działania. Pracownicy Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego monitorują sytuację. Dobrze, że w naszym mieście przeprowadzone zostały egzaminy gimnazjalne.

Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Zabrza

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook