O sobie

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Małgorzata Mańka-Szulik

W 2006 roku wybrana na Prezydenta Miasta Zabrze z listy obywatelskiego komitetu „Skuteczni dla Zabrza”. Ponownie wybrana na to stanowisko w 2010 roku i 2014 roku. W 2015 roku została wybrana na stanowisko przewodniczącego Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Pełniąc tę funkcję przyczyniła się do utworzenia pierwszego w kraju Związku Metropolitalnego - Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dzięki skutecznemu zarządzaniu Zabrze jest miastem rozwijającym się w zrównoważony sposób. Ostatnie lata to czas tak znaczących przedsięwzięć w zakresie infrastruktury jak budowa zabrzańskich odcinków Drogowej Trasy Średnicowej, rozwój zabrzańskiej terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, modernizacja wodociągów i kanalizacji, realizacja projektów ekologicznych, modernizacja obiektów użyteczności publicznej czy budowa obiektów sportowych.

Zabrze jest miastem stawianym jako przykład wykorzystywania obiektów poprzemysłowych i rewitalizacji przestrzeni miejskiej. W 2007 roku została udostępniona Kopalnia Guido. Kolejne lata to rozwój kompleksu Sztolnia Królowa Luiza z atrakcjami na powierzchni oraz pod ziemią. Udostępniona dla turystów została historyczna Sztolnia Dziedziczna. Zabrze jest najchętniej odwiedzanym miastem na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Organizowane są tu międzynarodowe targi turystyczne i konferencja na temat turystyki.

Małgorzata Mańka-Szulik zainicjowała utworzenie pierwszej w Polsce samorządowej szkoły artystycznej – Liceum Sztuk Plastycznych w Zabrzu. Będąc jej dyrektorem zbudowała model szkoły kreującej aktywnego odbiorcę i twórcę kultury.

Jako założyciel i przewodnicząca wielu organizacji pozarządowych przez lata działalności społecznej podejmowała szereg inicjatyw kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych, stawiając na partnerski dialog. To właśnie takie podejście oraz otwarcie na potrzeby drugiego człowieka i całych grup społecznych są zauważalnymi cechami jej prezydentury.

Z wykształcenia matematyk. Ukończyła Uniwersytet Śląski w Katowicach. Bezpartyjna.

 

O sobie…

moja rodzina: mąż Jan, córka Justyna, synowie: Tomasz, Marcin, Marek
autorytet: święty Jan Paweł II
zainteresowania: kultura i sztuka, sport, podróże
książka: Madelaine Albright „Pani Sekretarz Stanu”
twórca: Zbigniew Herbert
muzyka: muzyka klasyczna i jazz
film: „Misja” reż. R. Joffé, „Bogowie” reż. Ł. Palkowski, „Gwiazdy” reż. J. Kidawa-Błoński
dyscypliny sportowe: piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka, tenis ziemny
ulubiony sposób spędzania wolnego czasu: góry, rower, ogród
zwierzęta: pies Depero, kot Pocisk
motto życiowe: musimy przede wszystkim wymagać od siebie

 

Nagrody i wyróżnienia

2019

"Osobowość Roku 2018". Nagroda przyznana w plebiscycie Dziennika Zachodniego w kategorii samorząd i społeczność lokalna za mądrą i rozważną politykę zrównoważonego rozwoju oraz sprawne zarządzanie miastem od 2006 roku.

2018

- „Przyjaciel Rodziny 2018”. Nagroda przyznana przez Zarząd Województwa Śląskiego za inwestycje, projekty i przedsięwzięcia służące rodzinom.

- „Prezydent Roku 2018”. Pierwsze miejsce w plebiscycie Dziennika Zachodniego „Samorządowiec Województwa Śląskiego”. Władze samorządowe oceniali mieszkańcy regionu. 

- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżnienie zostało nadane przez Andrzeja Dudę, prezydenta RP w uznaniu zasług w działalności samorządowej i społecznej.  

- Wyróżnienie za wspieranie młodzieży. Ogólnopolskie Wyróżnienie co roku przyznaje Kapituła Generalna Katolickiego Stowarzyszenia Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie osobom, które wspierają sport młodzieżowy i dbają o rozwój dzieci i młodzieży.

- Wyróżnienie "Promotor Polski" przyznawane przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" za skuteczne zarządzanie Zabrzem, które jest miastem rozwijającym się w zrównoważony sposób, stawianym jako przykład wykorzystywania obiektów poprzemysłowych i rewitalizacji przestrzeni miejskiej, a także pod względem pozyskiwania unijnych środków".

- Statuetka „Samorządowiec Roku 2017”. Tytuł przyznawany jest przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Przyznając tytuł „Samorządowiec Roku” redakcja docenia osoby, które szczególnie zasłużyły się dla rozwoju idei samorządności lokalnej.


2017

- Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia. Wyróżnienie zostało przyznane za za zaangażowanie i inspirujący wkład w rozwój samorządności lokalnej oraz za ideę i konsekwentne pielęgnowanie zainicjowanego przed 10 laty dzieła Metropolitarnego Święta Rodziny. Nagroda im. Juliusza Ligonia przyznawana jest przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” od 1963 roku.

2016

- Order Lwa Finlandii (fin. Suomen Leijonan ritarikunta) Wyróżnienie to jest nadawane przez prezydenta Finlandii za wybitne zasługi w pracy na rzecz dobra publicznego. Małgorzata Mańka-Szulik otrzymała Order za wyjątkowe zaangażowanie we współpracę przyczyniającą się do rozwoju miasta w wielu płaszczyznach. Doceniono tym samym starania o pozyskanie inwestorów dla rozbudowywanej elektrociepłowni

2015

- Odznaczenie Kawaler Orderu Zasługi przyznane przez Prezydenta Francji wręczone przez Ambasadora Francji w Polsce za działania na rzecz budowania wspólnoty europejskiej i integracji samorządów oraz narodów.
- Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji przyznany przez Regionalną Izbę Gospodarczą
- Tytuł Samorządowiec 25-lecia przyznany przez redakcję Forum Biznesu
- Odznaka Honorowa Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach
- Medal 150-lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce
- Medal Komisji Edukacji Narodowej

2014
- "Najlepszy prezydent kadencji 2010-2014" wg czytelników Dziennika Zachodniego i portalu naszemiasto.pl


2013
- Honorowy tytuł "Prezydent - lider który wspiera MŚP" przyznany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach

- "Złota Odznaka Honorowa "Zasłużony dla Kombinatu Koksochemicznego Zabrze S.A."

- "Człowiek Roku Województwa Śląskiego 2012" - wyróżnienie w plebiscycie Dziennika Zachodniego i portalu naszemiasto.pl

- "Szklana kropla 2012" - nagroda w konkursie Aktywność Kobiet 2012 organizowanym przez Ministerstwo Gospodarki i Stowarzyszenie Aktywność Kobiet.


2012
- Samorządowy Oskar - nagroda im. Grzegorza Palki przyznana przez Ligę Krajową za działania na rzecz rozwoju turystyki przemysłowej oraz rewitalizację obiektów kultury przemysłowej.

- Brązowy Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju przyznany przez Ministra Obrony Narodowej

- Medal "Zasłużony dla kultury polskiej" przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- Statuetka Orła Piastów Śląskich przyznana przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach


2011
- Złoty Medal im. Kazimierza Wielkiego

- Srebrny medal "Za zasługi dla policji"

- "Złoty Krzyż Zasługi" przyznany przez Prezydenta RP

- 6. miejsce w rankingu tygodnika Newsweek na najlepszych prezydentów miast

- "Blask 2011" za wspieranie i rozwój edukacji zawodowej w Zabrzu


2009
- 5. miejsce w rankingu DZ i TVS 50 najbardziej wpływowych kobiet woj. śląskiego

- Nagroda „Miód” przyznawana przez Dziennik Zachodni Polska The Times


2008
- Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji przyznany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach


2006
- Nagroda Ministra Edukacji Narodowej;

- Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;


2005
- Srebrny Krzyż Zasługi;


2004
- Nagroda Kuratora Oświaty;


2003
- Nagroda Prezydenta Miasta Zabrze w dziedzinie oświaty;


2001
- Nagroda Prezydenta Miasta Zabrze w dziedzinie kultury;

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook