Osiągnięcia

Małgorzata Mańka-Szulik

 

REALIZACJA PROGRAMU W LATACH 2014-2018

 

1. Praca: nowe miejsca pracy, kolejni inwestorzy, szczególnie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, rozwój innowacyjnych ośrodków badawczo-wdrożeniowych.

2. Mieszkania: budowa mieszkań komunalnych, uzbrajanie i udostępnianie gminnych terenów, wsparcie spółek komunalnych w budowie kolejnych, nowych mieszkań, kompleksowe remonty, termomodernizacja i wymiana kotłów grzewczych.

3. Rodzina: kompleksowa opieka medyczna dla młodych matek w najnowocześniejszym oddziale Szpitala Miejskiego, 100% miejsc dla dzieci w żłobkach i przedszkolach, kontynuacja programów „Rodzina 5+” i „Karta Seniora”, dalsze wspieranie integracji środowisk emeryckich.

4. Edukacja: modernizacja i doposażanie kolejnych szkół i przedszkoli, powszechny dostęp do internetu, dzięki nowej sieci światłowodowej, wprowadzenie nowych, interesujących zajęć pozalekcyjnych.

5. Zdrowie: dalsza modernizacja Szpitala Miejskiego i sieci przychodni, wdrażanie społecznych programów profilaktycznych, utworzenie Innowacyjnego Centrum Naukowo-Wdrożeniowego „KardioMed Silesia”.

6. Bezpieczeństwo: rozbudowa systemu monitoringu, wsparcie finansowe dla policji, realizacja programów na rzecz bezpieczeństwa i programu przeciwpowodziowego, budowa nowych zbiorników retencyjnych.

7. Infrastruktura: rozbudowa sieci komunikacyjnej i parkingów, budowa ronda Roosevelta-Piłsudskiego, przebudowa ul. Piłsudskiego, monitoring sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, modernizacja targowisk.

8. Kultura: utworzenie Zabrzańskiego Centrum Kultury „Carbon-Art”, w skład którego wejdą: Muzeum Miejskie, Miejska Biblioteka Publiczna i Centrum Organizacji Pozarządowych, wspieranie rozwoju kultury studenckiej.

9. Turystyka: udostępnienie zwiedzającym kompleksu turystycznego, kulturalnego i edukacyjnego „Sztolnia-Guido-Królowa Luiza”.

10. Rekreacja: 180 hektarów zrewitalizowanej przestrzeni na rekreację, ścieżki rowerowe i edukację przyrodniczą, wspieranie działkowców.

11. Sport: dalsza rozbudowa infrastruktury sportowej, oddanie do użytku hali tenisowej oraz rozwój szkolenia dzieci i młodzieży, stała troska o ikony zabrzańskiego sportu.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook