Zabrze zajęło 1. miejsce na tle Metropolii w rankingu dotyczącym bilansu „ubytki – nasadzenia drzew”

Zabrze zajęło 1. miejsce na tle Metropolii w rankingu dotyczącym bilansu „ubytki – nasadzenia drzew”

Zabrze najbardziej zielonym miastem metropolii?  Zajęliśmy pierwsze miejsce w rankingu Metropolii GZM w kategorii nasadzeń nowych drzew. W 2021 r. zasadziliśmy ich 1200, a wycięliśmy zaledwie 65 – czyli minimum niezbędne do przeprowadzenia ważnych dla mieszkańców inwestycji.

Utrzymujemy obrany dotąd zielony kierunek! W ubiegłym roku razem z młodzieżą posadziliśmy drzewa z okazji 100-lecia Miasta Zabrze. Także przy nowej, oświetlonej i komfortowej ścieżce rowerowej (wzdłuż ul. Ofiar Katynia), która łączy Mikulczyce z Rokitnicą, nasadziliśmy blisko 300 drzew oraz tysiące krzewów i roślin.

Na 41 miast metropolii zajmujemy 3 miejsce w kategorii „zieleńce” i 5 lokatę pod względem „zieleni ulicznej”. Kontynuacją tych działań będzie m.in. utworzenie ogrodu na dachu centrum przesiadkowego, powstającego przy ul. Goethego.